Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-04-19

Džiugios naujienos iš 27-osios LiJOT Asamblėjos

Balandžio 17–18 d. Druskininkuose įvyko 27-oji LiJOT Asamblėja. Jos metu organizacijų delegatai išrinko naujus LiJOT Valdybos ir Kontrolės komisijos narius, priimė organizacijai svarbius dokumentus bei svarstė kitus klausimus.

Asamblėjos metu LiJOT nariais tapo Jonavos rajono jaunimo visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ ir Lietuvos šaulių sąjunga. Šiuo metu LiJOT priklauso 62 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, kurios vienija per 200 000 jaunų žmonių.Taip pat šį savaitgalį Asamblėjos dalyviai aktyviai pasisakė už rezoliuciją Dėl balsavimo internetu. Pasak LiJOT prezidento Šarūno Frolenko, šitaip balsuoti būtų kur kas papračiau užsienio šalyse gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat – neįgaliesiems, ligoniams, esantiems įkalinimo įstaigose ir kt. Buvo priimti ir dar keli dokumentai: rezoliucijos Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse, Dėl ilgalaikės jaunimo politikos strategijos, Dėl socialinės atskirties mažinimo projektų sukurtų inovacijų perkėlimo į valstybės praktiką bei kreipimasis į Jaunimo reikalų departamentą dėl veiklos kokybės gerinimo.Ypač svarbus ir džiugus įvykis, kad į naująją LiJOT Valdybą dvejiems metams išrinktas skautas vytis Vytautas Zulonas, o į LiJOT Kontrolės komisiją vieneriems metams išrinkta vyresnioji skautė Rima Kondrataitė. Tai svarbios pozicijos formuojant ir vykdant Lietuvos jaunimo politką. Vytauto ir Rimos išrinkimas reiškia didelį ne tik jų asmenybių, bet ir Lietuvos skautijos įvertinimą bei pasitikėjimą organizacija.Triskart valio sesei Rimai ir broliui Vytautui! Sėkmingų, aktyvių ir kūrybingų jiems metų naujose pozicijose!!!

Nuotraukos psktn. Kęstučio Kulikausko