Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-03-15

Trišalis projektas: neformaliojo ugdymo kokybei gerinti

[img_id]33680[/img_id] Lietuvos skautija, bendradarbiaudama su Kaišiadorių rajono savivaldybe ir Norvegų skautų ir skaučių organizacija (Norges speiderforbund, NSF), įgyvendina projektą [b]„Gerosios patirties mainai vaikų neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“[/b] (Sutarties Nr. 2004-LT0009-TES-2NOR-02-038).

Projektas įgyvendinamas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“. Pagal bendrą Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramą šio projekto įgyvendinimui skirta 221 tūkst. Lt.

Projekto tikslas – remiantis gerąja partnerių iš Norvegijos patirtimi, sukurti neformaliojo ugdymo ir veiklos vaikams centro modelį Zūbiškių gyvenvietėje (Kaišiadorių r.), paruošti neformaliojo ugdymo renginių/stovyklų tvarkos teisinį aprašą savanorystės pagrindu veikiančioms organizacijoms.

Projekto metu planuojama patirties pasikeitimo stažuotė Norvegijoje, kurios metu bus aplankyti neformaliojo ugdymo/švietimo centrai ir stovyklavietės Norvegijoje, kurių dalis priklauso skautų organizacijai, susipažinta, kaip yra reglamentuojama ten vykdoma veikla, kokia veikla yra vykdoma bei kaip plėtojama partnerystė tarp nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybių.

Taip pat bus įgyvendinti mokymai Lietuvos skautijos vadovams ir Kaišiadorių rajono savivaldybės bei jos švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigų darbuotojams. Planuojami ketveri mokymai – dveji mokymai bus skirti neformaliojo ugdymo metodų mokymuisi, kiti – projektų valdymui ir lėšų paieškos bei patyriminio ugdymo metodų mokymuisi.

Stažuotės Norvegijoje metu įgyta patirtis bus pritaikyta kuriant neformaliojo ugdymo veiklos vaikų centro modelio koncepciją. Bus suorganizuoti keli renginiai neformaliojo ugdymo bazei išbandyti ir priemonėms pritaikyti. Taip pat remiantis Norvegijos patirtimi bus sukurta teisinė bazė neformaliojo ugdymo renginių/stovyklų organizavimo reglamentavimui.

Planuojama, kad besibaigiant projektui bus pasirašytos sutartys tarp Lietuvos skautijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės bei tarp Lietuvos skautijos ir Norvegijos skautų ir skaučių organizacijos.

Dėl išsamesnės informacijos apie projektą kreiptis į projekto administratorę Eglę Paulauskaitę, el. p. pavaduotoja@skautai.lt, tel. 8 679 62 406.