Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-03-11

Būti laisvam yra niekis, laisvam tapti – viskas (John O Donohue)

Visai neseniai, vasario 16d., visoje Lietuvoje plėvesavo trispalvės, skambėjo patriotiškos dainos. Visi džiugiai ir pakiliai sveikino vieni kitus Nepriklausomybės paskelbimo dienos proga. O štai šiandien, kovo 11d., rodos, viskas kartojasi – trispalvės, plazdančios vėjyje, aplink skambančios dainos, pasididžiavimas savo tauta, istorija, savimi. Tą dieną 1990 metais Lietuva dar kartą, antrąjį, atkūrė savo nepriklausomybę. [i]„Nepriklausomybę Lietuva pasirinko 1918-aisiais. 1990 m. Kovo 11-ąja Lietuva dar kartą patvirtino savo pasirinkimą.“[/i] Doc. Sigitas Jegelevičius

Sveikiname visus šios ypatingos mums visiems dienos proda. Džordžas Bernardas Šo pasakė: „Laisvė reiškia atsakomybę. Štai kodėl dažnas jos bijo.“ Tad būkime drąsūs ir tvirtais žingsniais ženkime savo tikslų link.

--
Lietuvos skautijos informacija