Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-03-08

Po suvažiavimo įsigaliojo nauja vyresniškumo laipsnių nuostatų redakcija

Mieli sesės ir broliai, Džiaugsmingai pranešame, kad pagaliau patvirtinti atnaujinti LS vyresniškumo laipsnių nuostatai. Šie nuostatai įsigaliojo nuo 2010 vasario 28 d. Naująją redakciją galite rasti [url=http://scout.lt/getfile.php?id=408]čia.[/url] Atkreipiame Jūsų dėmesį į pasikeitimus ir patikslinimus:

1. Žemesnieji vyresniškumo laipsniai tapo jaunimo programos dalimi.

Rekomendacija visų amžiaus grupių vadovams (iki 18 m.) – tai gali būti puiki motyvavimo priemonė Jūsų vaikams, iš kurių tikrai išaugs būsimieji šaunūs draugininkai, tuntininkai, krašto seniūnai, vyr. skautininkai.

2. Aukštesnieji vyresniškumo laipsniai: sugriežtėjo laiko rėmai dokumentų pateikimui.

Tvarkingi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau, kaip per 30 dienų iki Tarybos posėdžio.

LS Taryba įsipareigoja informuoti ir kviesti asmenis į numatytą Tarybos posėdį arba informuoti apie neatitikimus paliekant laiko papildomiems dokumentams pateikti.

Būkime sąmoningi ir laikykimės tvarkos! Tik tada visi išvengsime nesusipratimų, taupysime vieni kitų laiką bei emocijas tik maloniems skautiškiems susitikimams.

3. Papildyta informacija apie kvalifikacijos kursus-mokymus:

- Įtraukta galimybė vedantiems LS mokymus pateikti dokumentus ir tai bus užskaityta, kaip reikiama patirtis;
- Įtrauktas patikslinimas, ką reiškia „LS patvirtinti ir kiti rekomenduojami mokymai".

4. Įtvirtinta nuostata, kad vyresniškumo laipsnių suteikimas bus svarstomas 2 kartus per metus – Tarybos posėdžiuose per Vadovų suvažiavimą vasario mėn. ir per Vadovų sąskrydį rugpjūčio mėn.


Iškilus bet kokiems klausimams visada galite kreiptis el. paštu taryba@skautai.lt arba į bet kurį LS tarybos narį (esamų Tarybos narių kontaktus rasite www.scout.lt).

LS taryba dėkoja visiems, pasidalinusiems savo mintimis, kad šie nuostatai taptų tokie, kokie yra šiandien, o ypač LS pirmijos Suaugusiųjų ir Mokymų skyrių nariams.

Kalbėkimės, būkime aktyvūs ir skautiški,

Budėkime!

LS Taryba