Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-02-27

Įvyko Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas

Paskutinį vasario savaitgalį Kauno savivaldybėje vyko Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas.

Renginio dalyvius sveikino skautiškų organizacijų, LiJOT atstovai, Kauno miesto meras ir jaunimo reikalų koordinatorė. Psktn. sk. v. G. Globys skaitė pranešimą tema „Skautiškas judėjimas – kuo jis ypatingas šiandieninėje visuomenėje?"

Pristatytos ir patvirtintos organizacijos ir Kontrolės komisijos 2009 metų veiklos ataskaitos. Taip pat vadovams buvo pristatytas Lietuvos skautijos ženklų naudojimas. Kiekvienas suvažiavimo dalyvis gavo leidinį, išsamiai paaiškinantį lelijėlės ir logotipo naudojimą. Greitu metu su juo galės susipažinti visi skautatinklio lankytojai.

Antroje dienos dalyje vyko diskusijos narystės, strategijos ir organizacijos problemų temomis. Darbo grupių rezultatai ir išvados pristatyti sekmadienį.

Sekmadienį taip pat buvo patvirtinta naujoji Lietuvos skautijos strategija 2010–2015 metams.

Tarybos posėdyje paskautininkių laipsniai buvo suteikti sesėms:

1. Rūta Kazlauskaitė (Vilniaus kr.)
2. Edita Prelgauskaitė (Klaipėdos kr.)
3. Solveiga Lizdenienė (Šiaulių kr.)
4. Jolita Stanelytė (Marijampolės kr.)

„Hip valio!" šioms vadovėms!

Naujais Tarybos nariais buvo išrinkti:

Giedrius Vaitkūnas
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Justinas Janulevičius
Dalia Navickaitė
Marius Pozniakovas
Justina Baliūnaitė
Greta Bingelytė
Vytenis Simokaitis

Tarybos pirmininku pirmajame Tarybos posėdyje buvo išrinktas j. sktn. Tomas Broga

Naujoji Etikos komisija:

Birutė Norkienė
Audronė Levickienė
Jurgis Malinauskas

Naujoji Kontrolės komisija

Saulius Arlauskas
Rima Kondrataitė
Arūnas Kazlauskas
Lina Jakaitytė
Arūnas Kemežys

Sveikiname naujuosius Tarybos ir komisijų narius bei linkime jiems darbščių bei rezultatyvių kadencijų.

Naudinga informacija nedalyvavusiems suvažiavime

Lietuvos skautijos 2009 m. veiklos ataskaita
Lietuvos skautijos ženklų naudojimas

Skautiškai AČIŪ visiems prisidėjusiems prie suvažiavimo organizavimo.

--
Lietuvos skautijos informacija