Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-02-11

Seminaras „B.P. dvasingumo mokykla prieš 100 m. ir dabar“

2010 vasario 3-7 dienomis Pažaislio vienuolyne vyko tarptautinis seminaras „B.P. dvasingumo mokykla prieš 100 m. ir dabar“ Lietuvos skautijos dvasios vadovams, dvasiniams asitentams, tuntininkams ir draugininkams. Seminarą vedė Vokietijos šv. Jurgio skautų organizacijos (DPSG) atstovai Guido Hugen (DSPG Dvasios tėvas), Daniel Dere (Dvasinis asistentas), Christian Stamm (Dvasinis asistentas). Tai jau antrasis tokio pobūdžio seminaras su broliais iš Vokietijos.Pirmasias dvi dienas patirties iš svečių sėmėsi ir sava patirtimi dalinosi LS kraštų dvasios vadai, vėliau juos pakeitė jau esami ir būsimi dvasiniai asistentai. Po seminaro savo mintimis pasidalino dalyviai bei seminaro vedėjai:

Tiesiog. Kartais taip būna. Viskas tampa iškilminga.

Viskas – paprastai nuoširdu. Nepaprastai nuoširdu. Nuoširdžiai nepaprasta.

Saulės spinduliai beria ramybės ir šilumos grūdus. Klampoji per sniegą įsibridęs iki kelių į tą mažučių ledo grūdelių debesėlį nusileidusį ant žemės. Pėdini. Atrodo visas pasaulis po tavo kojom. Medžiai vos vos linguoja nuo švelnaus vėjelio pūstelėjimo. Amžinybės akimirka. Sustoja laikas...

Esu dėkinga už šį savaitgalį visiems jums broliai ir sesės. Ačiū, kad galėjau pasijusti kaip tikroje šeimoje. Būti savimi. Mokytis. Klausytis. Išreikšti nuomonę. Tobulėti. Kartais pakvailioti. Pažaisti. Pasimelsti. Čiuožti dailiojo čiuožimo šokius ant ledo. Pagiedoti. Pasišildyti ant karštų grindų. Eiti į „šaldytuvą“ su kepure. Stovėti galvą užvertus. Kapanotis per pusnynus. Matuoti eketės gylį. Jaustis saugiai. Būti su bendraminčiais. Kopti keturiomis į atšlaitę. Eiti klaidingu keliu. Paklausyti paskaitos apie maisto gamybos ypatumus. Šypsotis. Užkurti laužą nenaudojant kirvio. Balsuoti. Suprasti, kad „pagavau žioplį“. Dainuoti. Svajoti. Mąstyti. Džiūgauti. Dalintis...

Ačiū už kantrybę.

Ačiū už šilumą.

Ačiū kad esi stebuklas mano gyvenime.

S. Rūta

Gemeinsam haben wir drei Tage lang an einer liebevollen Stadt gebaut. Das ist uns gelungen, diese Stadt mit Licht, Glaube und mit wunderbaren Menschen zu füllen. Diese Tagen waren ein Geschenk für mich.

Daniel

Die vielen Ideen zur spirituellen Animation gaben mir viele Anregungen. Die Leiter werden die Lichter der lebenswerten Stadt hinaustragen, wo sie weiterleuten. Ich errinere mich an mutige Pfadfinder, die über das Wasser gingen. Ich haben 2X3 intensive Tage mit netten Kuraten und geistlichen Leiterinnen und Leiteren erlebt und werde die Erinnerungen lange behalten.

Christian

Die Tage waren wie ein Blick durch ein Schlüsselloch. Eine spannende bunte Welt wurde sichtbar. Personen, Traditionen, Methoden, Land und Leute – lituauisches Pfadfinden. Ich hoffe, ich kann noch mehr davon entdecken…

Guido