Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-10-21

WOSM ER komiteto nario vizitas

Š. m. spalio 15–18 dienomis Lietuvoje lankėsi Pasaulinės skautų organizacijos Europos regiono (WOSM ER) komiteto narys João Armando Pereira Gonçalves, kuris yra atsakingas už Lietuvos skautijos palaikymą ir organizacijos stiprinimą Europos regione.

Vizito metu svečias susitiko su Lietuvos skautijos vyriausiąja skautininke Rasa Dumčiūte, Tarybos pirmininke Gražina Kačergyte, Pirmijos nariais, taip pat Lietuvos skaučių seserijos (WAGGGS narės) vyriausiąja skautininke Virginija Končiuviene.

Vizito metu buvo aptarti WOSM ER planai ir siekiai, pristatyti Lietuvos skautijos vykdomi įvaizdžio atnaujinimo bei mokymų sistemos atnaujinimo projektai. Spalio 17 d. João Armando Pereira Gonçalves dalyvavo LS kraštų seniūnų sueigoje, kurioje kalbėjo tema, kaip geriau vykdyti jaunimo programą bei motyvuoti vadovus.

Šiuo vizitu buvo pagerintas LS ir WOSM tarpusavio informavimas, sustiprinti narystės ryšiai.

Lietuvos skautijos informacija