Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-10-11

XI konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau‘2010"

Ei, sesytės ir broliukai! Pramankštinę balselius, susiburkime į dainingiausią skautiškų metų šventę – XI konkursą GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖJAU‘2010, skirtą vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui. Tad pulkime skaityti konkurso taisykles ir skubėkime ruošti savo skambančias dainas!

KONKURSO N U O S T A T A I

TIKSLAS. Skatinti skautus dainuoti savo krašto dainas.

DALYVIAI. Lietuvos skautijos nariai. Amžius neribojamas. Turi būti susimokėję LS narystės mokestį už 2010 m.

LAIKAS.
Atrankiniai konkursai kraštuose iki 2009-12-31 (sąrašas prisegtuke);
Baigiamasis konkursas Kaune 2010-01-23.

Detalią informaciją apie kiekvieno Krašto atrankinius konkursus teikia kraštų seniūnai.

DAINAVIMAS:

ATRANKINIUOSE kraštų konkursuose reikės atlikti tris dainas:

1. Privalomąją - „Lietuva brangi" (ž. Maironio, m. J. Naujalio);
SVARBU:
Dainininkai, kurie ruošia giesmės "Lietuva brangi" pirmus 4 posmus iš "Tavo dainorėlis" (28 p.).
reikia dainuoti 3 pirmus posmus ir patį paskutinį - 8 - tą posmelį.
Pirmo posmo pirmos eilutes teisingi žodžiai yra parašyti prie natų, nes daina prasideda :
Lietuva brangi, mano tėvyne...

2. Laisvai pasirinktą lietuvių liaudies arba savo krašto dainą, kurioje dainuojama apie mamą (motulę, močiutę ir pan.);
3. Laisvai pasirinktą dainą.

Dainos ir jų eiliškumas pasirenkami laisvai. Atlikti dainas gali visa draugovė, grupė ar pavieniai skautai a capella arba su instrumentiniu pritarimu.

SKAUTIŠKA APRANGA, atitinkanti uniformų nuostatus, – privaloma. (žr. http://www.scout.lt Uniformos nuostatai).

SKAUTIŠKAS PRISISTATYMAS – privalomas. Atlikimo trukmė – 1 minutė.

Į baigiamąjį konkursą kviečiami 4 patys geriausi dainininkų kolektyvai ar solistai iš kiekvieno krašto bei vadovų kolektyvai. Atrankos komisija pasilieka teisę keisti į finalą kviečiamų kolektyvų skaičių.

Atrankiniai konkursai privalomi visuose kraštuose, taip pat ir atlikėjams vadovams. Rekomenduojame:

• Kraštams jungtis į atrankinius konkursus;
• Jei krašto atrankiniame konkurse nori dalyvauti tik 1 arba 2 kolektyvai, jie turėtų prisijungti prie artimiausio krašto atrankinio konkurso;
• Jungtiniai kelių kraštų kolektyvai pasirenka kraštą, kuriame dalyvaus atrankoje.

BAIGIAMAJAME konkurse gali dalyvauti tik kolektyvai, dalyvavę ir atrinkti kraštų konkursuose. Šiame konkurse reikės atlikti vieną dainą (lietuvių liaudies arba laisvai pasirinktą) komisijos siūlymu.

VERTINIMO KRITERIJAI. Dainų atlikimo meniškumas bei tikslumas. Prisistatymo skautiškumas ir originalumas. Skautiška apranga.

APDOVANOJIMAI. Padėkos raštai ir dovanos, vyriausiosios skautininkės prizas, specialūs prizai už privalomąją, liaudies dainą apie mamą ir prisistatymą.

KVIEČIAME kraštų vienetus steigti savo prizus. Apie įsteigtus prizus iki 2010-01-10 prašome informuoti sesę Eveliną: evelina.stankeviciene@gmail.com.

Papildoma informacija:
Evelina Stankevičienė, evelina.stankeviciene@gmail.com, 8 620 25 830,
Rėda Šakalytė, reda.sakalyte@ktu.lt, 8 652 19 858,
Benita Mincevičiūtė, benitele@gmail.com, 8 687 26 208,
Eglė Paulauskaitė, eglepau@gmail.com, 8 670 62 498.

--
Organizatoriai