Kas Naujo?

Skautų naujienos

2009-10-09

Sumokėk LS nario mokestį už 2010 metus

Skaute, primename, kad renkamas Lietuvos skautijos nario mokestis už 2010 metus.

*****************************************************************

Gerbiami Lietuvos skautijos nariai, broliai ir sesės,

Dėl tam tikrų susiklosčiusių aplinkybių buvote klaidingai informuoti apie 2010 metams nustatytą nario mokestį.

Pateikiame Suvažiavimo (2009 m. vasario 28 d.–kovo 1 d., Kaunas) protokolo fragmentą:

12. SVARSTYTA: LS nario mokesčio didinimas.
SIŪLOMA: LS nario mokestį kelti iki 30 Lt per metus vienam organizacijos nariui. Jeigu šeimoje yra 2 organizacijos nariai, abu moka po 25 Lt per metus. Jei šeimoje yra 3 organizacijos nariai, visi moka po 15 Lt. Jei šeimoje yra 4 ar daugiau organizacijos narių, visi moka po 10 Lt. Organizacijos nariai, kurie yra vyresni nei 25 metų, bet pagal LS struktūrinius nuostatus neužima jokių vadovaujančių pareigų, moka 50 Lt nario mokestį per metus. Pirmijos ir Tarybos nariai, vyresni nei 25 metų, moka kaip vadovai.
BALSAVIMAS:
UŽ 74 PRIEŠ 2 SUSILAIKĖ 7
PATVIRTINTA.


Kraštų seniūnų prašome sudaryti atskirą sąrašą narių, sumokėjusių didesnį nei nustatyta nario mokestį: nurodyti tuos pačius duomenis kaip ir žiniaraštyje, pažymint permoką. Šią informaciją siųsti žemiau nurodytais el.pašto adresu ar Nacionalinio biuro adresu. Pinigai bus grąžinti finalinio dainų konkurso metu – 2010 m. sausio mėnesį. Nariai, sumokėję mažiau nei nustatyta, prašomi iki lapkričio 1 d. arba iki gruodžio 1 d. sumokėti skirtumą papildomai užpildant žiniaraštį, „Pastabose“ įrašant žodį „priemoka“ ir atsiunčiant vienu iš minėtų adresų.

Lietuvos skautijos vadovybė atsiprašo už nesklandumus.

Toliau pateikiamas atitinkamai pataisytas informacinis pranešimas apie LS nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką.

*****************************************************************

TERMINAI
Sumokėjus mokestį iki lapkričio 1 d., jūsų kraštui bus grąžinta 15 % nuo sumokėtos sumos.
Sumokėjus nario mokestį nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d. kraštui bus grąžinta 5 % nuo sumokėtos sumos.
Taip pat grąžinama 5 % nuo praėjusių metų sumokėtos nario mokesčio sumos.

MOKESČIO DYDIS
LS nario mokestis – 30 Lt.
LS nario, vyresnio nei 25 m., neužimančio vadovaujančių pareigų pagal LS struktūrinius nuostatus, mokestis – 50 Lt.
LS nario mokestis pirmijos skyriaus nariui – 30 Lt (2009-08-22 Tarybos sprendimu).

NUOLAIDOS
Jeigu šeimoje yra:
2 LS nariai – po 25 Lt.;
3 LS nariai – po 15 Lt;
4 ir daugiau LS narių – po 10 Lt.

Nuolaida taikoma tik mokantiems 30 Lt dydžio mokestį. Skaičiuojant LS narius šeimoje – skaičiuojami visi LS nariai (ir mokantys 30 Lt, ir 50 Lt).

Iliustracija. 3 narių šeimoje tėtis skautas vytis neužima jokių vadovaujančių pareigų, mama yra draugininkė, o sūnelis – vilkiukų gaujos narys. Tokiu atveju tėčio nario mokestis – 50 Lt (yra vyresnis nei 25 m. ir neužima vadovaujančių pareigų), mamos – 15 Lt (nuolaida nuo 30 Lt, nes 3 LS nariai šeimoje), sūnaus – 15 Lt (nuolaida nuo 30 Lt, nes 3 LS nariai šeimoje). Iš viso – 80 Lt.

KAIP SUMOKĖTI
LS nario mokestis mokamas pavedimu arba grynaisiais, pagal patvirtintą narių įnašų žiniaraštį, kai pinigus renka vieneto arba krašto vadovas.

MOKANT PAVEDIMU, būtina nurodyti, kokio vieneto mokestis ir už kokius metus.

LS nario mokestis pervedamas:
AB „SEB Vilniaus bankas"
LT46 7044 0600 0315 2352
Banko kodas: 70440


Pervedę nario mokestį, pavedimo el. kopiją ir el. žiniaraštį atsiųskite el. adresu pazymejimas@skautai.lt arbą pavedimo kvito kopiją ir žiniaraštį adresu Trakų g. 18, 44236 Kaunas.

MOKANT GRYNAISIAIS:
Dėl grynųjų pinigų ir žiniaraščio perdavimo Vilniuje kreiptis į sesę Editą tel. 8 615 20 805 arba el.paštu pazymejimas@skautai.lt.
Dėl grynųjų pinigų ir žiniaraščio perdavimo Kaune kreiptis į sesę Aistę tel. 8 614 79646 arba el.paštu info@skautai.lt

NAUJOKAI
Jeigu LS narys yra naujai atėjęs į organizaciją, tada mokant nario mokestį reikia užpildyti ir anketą nario pažymėjimui gauti.

„PRARADAU..."
Praradusieji nario pažymėjimą pristato naujai užpildytas anketas pažymėjimui gauti ir sumoka pusę jam nustatytos nario mokesčio sumos už naujo pažymėjimo pagaminimą. Gaminant pažymėjimą pirmą kartą už jo gamybą mokėti nereikia.

GALIOJIMAS
LS nariai, susimokėję mokestį už 2010 m. ir jau turintys nario pažymėjimą, gauna lipduką, kuriuo patvirtinamas nario pažymėjimo galiojimas.

KLAUSIMAI
Jeigu turite klausimų dėl nario mokesčio už 2010 m., galite paskambinti 8 615 20 805 arba parašyti el.paštu pazymejimas@skautai.lt.

Lietuvos skautijos sekretoriato skyrius