Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-08-04

Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis "Ką aš veikiu? Skautauju! '08"

Susėsti aplink laužą, šalia artimo – brolio, sesės, užtraukti iki širdies gelmių jaudinančią dainą, prisiminti Tautinės stovyklos akimirkas, išgyventi didelius jausmus kartu vėl ir vėl...

KVIEČIAME!

Š.m. rugpjūčio 22- 24 dienomis Lukšiuose, Šakių raj., vyks Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis „Ką aš veikiu? Skautauju!’08”. Į sąskrydį yra kviečiami visi Lietuvos skautijos vadovai nuo 18 metų, taip pat draugininkų pavaduotojai nuo 16 metų, susimokėję Lietuvos skautijos nario mokestį.

Vadovus kviečiame atvykti nuo rugpjūčio 22 d. 16 val. Sąskrydžio atidarymas vyks rugpjūčio 23d. 10 val., uždarymas - rugpjūčio 24 d. 13.30 val.

Norinčius dalyvauti sąskrydyje prašome registruotis iki rugpjūčio 20 d. elektroniniu paštu info@skautai.lt arba sms žinute tel. 8 614 79646 (Lietuvos skautijos nacionalinės būstinės mobilus telefonas). Registruojantis prašome pranešti savo vardą, pavardę, pareigas, pažymėjimo numerį, vienetą, kuriam vadovaujate bei kontaktinius duomenis(telefoną[us], adresą).
Gyvenimo sąlygos: Stovyklinės – palapinėse. Yra galimybė miegoti patalpoje(~30 vietų) - norintieji rezervuotis vietą, nurodykite registruojantis.

Su savim turėti: uniformą, indus(maitinimas centralizuotas), miegmaišį, stovyklavimo bei higienos reikmenis.

Sąskrydžio nario mokestis - 20 Lt , dienos kaina - 10 Lt. Ne LS nariams – 40Lt, dienos kaina - 20Lt. Registratūroje bus galima su(si)mokėti Lietuvos skautijos nario mokestį už 2009m.

Kaip patekti į sąskrydžio vietą: Važiuojant keliu nr. 140 nuo rytų pusės ~51km, tik pravažiavus užrašą „Lukšiai“, pasukti į kairę, kur bus nuorodą „Zyplių dvaro ansamblis“. Nuo šiaurės vakarų pusės, 140 kelyje, pravažiavus Lukšių miestelį, bet neišvažiavus iš jo pasukti į dešinę link Zyplių dvaro ansamblio.

Rėmėjai:


IKI PASIMATYMO!

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
Vyr. skautininkės pavaduotoja
Vytautė Ramonaitė
Tel.: 8 620 33606
El.paštas pavaduotoja@skautai.lt