Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-05-28

Legenda tęsiasi: Laiškas skautų vadovams

Brangūs sesės ir broliai, Liepos 12 dieną vėl aidės skautiškos rikiuotės šūkiai, skambės sveikinimo kalbos, laužo dainos ir prasidės istorinė Lietuvos skautų 90-mečio stovykla „Legenda tęsiasi“. Liepos 20 dieną stovykla baigsis, bet skautiška liepsna toliau degs ir šildys mus visus iki kitos tautinės stovyklos – kada vėl po penkerių metų susitiksime visi drauge, visi Lietuvos skautijos nariai, išsibarstę po mūsų mažą šalį. Skautišką legendą kurti pradėjo mūsų sesės ir broliai pasaulyje daugiau kaip prieš šimtą metų, o mes esame gražios tradicijos tęsėjai ir puoselėtojai. Dėkojame Jums už tai, kad budite savo kasdienėje veikloje, rūpinatės savo jaunesniaisiais broliukais ir sesutėmis.

Tautinės stovyklos „Legenda tęsiasi“ štabas dirbo visus metus, kad liepos mėnesį susirinkę į nuostabaus grožio gamtos kampelį – įspūdingą Astravos salą Dūburio ežere – visi kartu patirtume susitikimo džiaugsmą.

Norime pasidalinti su Jumis keletu svarbių dalykų, kuriuos prašytume paskleisti savo vienetams, kitiems vadovams – net ir tiems, kurie dar tik galvoja, ar vyks į stovyklą.

Gegužės 1 dieną baigėsi pirmasis registravimosi į stovyklą etapas. Iš viso šiuo metu yra užsiregistravę apie 620 dalyvių. Spėjame ir tikimės, kad iki stovyklos šias gretas papildys dar apie du šimtus skautų, taigi Tautinėje stovykloje susitiksime su 800 sesių ir brolių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Danijos, Australijos, net Honkongo.

Siekdami daugiau aiškumo dėl dalyvių skaičiaus, norėtume paprašyti Jūsų pagalbos.
Pirma, žinome, kad nemažai vadovų, pasiryžusių stovykloje prisidėti prie programos ir kitų darbų, dar nėra užsiregistravę. Ragintume visus tai padaryti iki birželio 5 dienos ir palengvinti registracijos darbą. Primename, kad mokestis savanoriams dabar yra 150 Lt už stovyklą. Ne savanoriams LS nariams mokestis po gegužės 1-osios pakilo 100 Lt, taigi yra 400 Lt (jeigu du nariai iš šeimos – po 300 Lt, jeigu trys ir daugiau – po 250 Lt).
Antra, jau registravimosi etape buvo prašoma pagalvoti apie stovyklines draugoves, t. y. apie „puodo brolijas“ iš 20 narių. Mūsų sesės ir broliai iš užsienio taip pat atvyks savo vienetais, tačiau jie gali būti mažesni nei 20 žmonių, todėl mes sutikome juos įtraukti į bendrą stovyklautojų būrį. Tam, kad žinotume, kiek ir kokių stovyklinių draugovių bus, prašome visus kraštų seniūnus atsiųsti iki birželio 1 d. adresu vilmike@yahoo.com savo krašto skautų duomenis, t. y. apibendrintą informaciją apie jau užregistruotas stovyklines draugoves ir nurodyti tų draugovių vadovus (pvz.: vadovai Rasa ir Giedrius (kontaktinis telefonas), 17 jaunesniųjų skautų; vadovės Lina ir Audronė (kontaktinis telefonas), 20 skautų ir t. t.).
Ši informacija reikalinga dėl kelių priežasčių. Pirmiausia taip mes tiksliai žinosime, kiek ir kokio dydžio vienetų atvyks į stovyklą bei kas bus už juos atsakingas. Toliau visiems stovykliniams vienetams bus suteikti laikini kodai (pvz., J1, J2 (jaunesniesiems skautams), S1, S2 (skautams), P1, P2 (patyrusiems skautams), V1, V2 (vyr. skautams), Ū1, Ū2 (jūriams), O1, O2 (oriams), A1, A2 (savanoriams)). Tie vienetai, kurių sudėtis mažesnė nei 20 narių, bus jungiami su kitais, taip pat ir su užsieniečiais. Pageidautina, kad sąraše būtų prirašyta, kuris ne visas vienetas (tarkime, 17 skautų) galėtų priimti brolius iš užsienio (kad nekils problemų dėl susikalbėjimo ir pan.). Tada užsieniečiai bus informuoti, kad, pvz., jų trys skautai stovykloje gyvens su lietuvių skautų vienetu S1 ir t. t. Apie vienetų sujungimą bus informuoti ir vienetų vadovai – kad galėtų, jei norėtų, dar iki stovyklos susisiekti, gal net susipažinti.

Siekiant išsaugoti skilčių sistemą, visi raginami atsivežti savo skilčių gaireles, net jeigu iš skilties stovykloje dalyvaus 1 skautas.
Taip pat vienetai turės atsivežti savo pakeliamus laužus: vienas dvidešimtukas – vienas laužas. Maistą stovykloje gamins budinčios skiltys, taigi vadovus raginame neapsikrauti papildomu maisto gaminimo krūviu, o tik prižiūrėti darbą, pagelbėti.

Stovykloje gyvens keturi gydytojai, iš jų viena gydytoja nuolat gyvens jaunesniųjų skautų pastovyklėje. Ragintume paaiškinti savo skautams, kad stovykloje tiesiai į medikus kreiptųsi tik esant rimtai problemai. Būtų gerai, kad iškilus kokiai bėdai, jie pirmiausia kreiptųsi į savo tiesioginį stovyklinį vadovą, o šis palydėtų pas gydytoją, jeigu negalėtų pagelbėti pats.
Stovykloje nuolat bus pasirengęs išvykti automobilis – kad jei į žygį išėjusiems skautams iškiltų nelaimė, iš karto galėtų nuvežti mediką.

Galime tik pasidžiaugti, kad jau dabar turime nemažą būrį sesių ir brolių, kurie visus metus dirbo, ruošė programą, galvojo, kaip šią stovyklą padaryti nepamirštamą.
Jeigu kyla kokių nors klausimų dėl registracijos, kreipkitės į sesę Vitą Legotaitę tel. 8~673 92897 arba el. paštu registracija@legenda-tesiasi.lt;
bendros informacijos apie stovyklą galite gauti parašę el. paštu info@legenda-tesiasi.lt (sesė Vilma Pavelčikaitė-Bialoglovienė).

Daugiau informacijos, į kuriuos žmones galima kreiptis dėl programos, paramos ir kitų dalykų, rasite stovyklos tinklalapyje www.legenda-tesiasi.lt

Likęs paskutinis pasiruošimo etapas – atlikime jį drauge: savo skiltyse, draugovėse, tuntuose, kraštuose. Po 50 dienų jau susitiksime stovykloje ir susitiksime tam, kad pratęstume legendą.

Iki pasimatymo, sesės ir broliai!
Budėkime!

Stovyklos viršininkas vyr. sktn. Valdas Rakutis