Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-10-15

Prisidėk ir tu prie Legendos tęsinio!!! (ATNAUJINTA!!!)

Broli, sese, •Jei tavyje slypi kūrybinė gyslelė •Jei tiki B.P. dvasia •Jei pritari posakiui – tik kartu galime sukurti gražesnį pasaulį

Kviečiame Tave dalyvauti 2008 metų Lietuvos skautijos Tautinės stovyklos „Legenda tęsiasi“ dainos kunkurse!

Žemiau rasi visas konkurso taisykles.

Visų Jūsų prašymu pratęsiame konkurso laiką - laukiame jūsų dainų iki lapkričio 10 d.

Beje – nepamiršk šią naujieną perduoti draugui!!!

P.S.: žinau, kad Tau nerūpi apdovanojimai, bet prasitarsiu, jog nugalėtojas turės galimybę apsilankyti įrašų studijoje... ;)

2008 m. Lietuvos skautijos Tautinės stovyklos „Legenda tęsiasi“ dainos konkursas

1. Bendroji dalis
1.1 Kraštai, tuntai, draugovės, skiltys ar pavieniai skautai dalyvaujantys Konkurse toliau vadinami Dalyviais.
1.2 Dainos konkurso organizacinė komanda toliau vadinama Organizatoriais;
1.3 Pirmasis konkurso etapas – konkurso taisyklių paskelbimas;
1.4 Antrasis konkurso etapas – tekstų ir natų, įrašų siuntimas, registracija;
1.5 Trečiasis konkurso etapas – komisijos vertinimas ir atranka;
1.6 Ketvirtasis konkurso etapas - laimėtojo paskelbimas ir apdovanojimas;
1.7 Penktas konkurso etapas - dainos aranžavimas bei paviešinimas.

2. Konkurso tikslas
2.1 Sudaryti galimybes skautams bei atlikėjams sukurti 2008 m. LS Tautinės stovyklos dainą panaudojant savo talentus ir populiarinant lietuvišką muziką;
2.2 Išrinkti 2008 m. LS Tautinės stovyklos „Legenda tęsiasi“ dainą.

3. Organizatoriai
3.1 Organizatoriai įsipareigoja:
3.1.1. viešai skelbti informaciją apie konkursą bei jo eigą;
3.1.2. skaidriai ir objektyviai vertinti ir atrinkti gautus tekstus ir natas, įrašus;
3.1.3. informuoti visus konkurso dalyvius apie laimėtoją ir vertinimo rezultatus;
3.1.4. padėkoti laimėtojui ir jį apdovanoti;
3.1.5. oficialiai pristatant 2008 m. LS Tautinės „Legenda tęsiasi“ stovyklos dainą, nurodyti teksto, muzikos bei aranžuotės autorystę.

4. Dalyviai
4.1 Konkurse gali dalyvauti pavieniai skautai arba skiltys.
4.2 Konkurso dalyvis (skiltis ar pavienis skautas) turi pateikti organizatoriams tikslias savo koordinates (elektroninio pašto bei namų adresus, mobilaus telefono numerį), kuriomis su juo būtų galima susisiekti bet kuriuo metu.
4.3 Konkurso laimėtojas pasirašo raštišką sutikimą, kuriuo kūrinio autorines teises (platinti, išleisti, perdirbti, viešai atlikti, transliuoti, skelbti kompiuterių tinklais (internete)) perduoda organizatoriams.

5. Reikalavimai dainai
5.1 Daina turi būti lietuvišku tekstu, ne ilgesnė nei 5 minutės.
5.2 Dainos muzika ir žodžiai turi būti originalūs, t.y. sukurti konkurso dalyvio.
5.3 Organizatoriams turi būti pateiktas dainos tekstas ir natos, esant galimybei, įrašas MC ar CD formatu.
5.4 Dainos muzika savo nuotaika ir charakteriu privalo būti artima himno ar žygio žanrui, tinkanti dainuoti dideliam dalyvių skaičiui (bent jau priedainis), o tekstas turi atitikti 2008 m. LS Tautinės stovyklos “Legenda tęsiasi“ temą – skautiški priesakai.
5.5 Daina, neatitinkantis reikalavimų, nedalyvauja konkurse.

6. Vertinimo komisija, dainų vertinimo kriterijai
6.1 Vertinimo komisiją sudaro muzikos specialistai, 2008 m. LS Tautinės „Legenda tęsiasi“ stovyklos štabo nariai, LS Pirmijos atstovai.
6.2 Vertinant dainą bus atsižvelgiama į bendrą muzikos dvasią, dainos teksto atitikimą Tautinės stovyklos „Legenda tęsiasi“ temai.

Informacija konkurso dalyviams
7.1 2008 m. LS Tautinės stovyklos dainos konkursas prasideda 2007 metų spalio 15 dieną ir baigiasi 2007 metų lapkričio 10 dieną.
7.2 Dainą konkurso dalyviai turi siųsti elektroniniu paštu info@skautai.lt iki lapkričio 10 dienos imtinai arba ardesu Trakų g. 18, Kaunas, kai pašto žyma ant voko negali būti vėlesnė nei lapkričio 8 diena.
7.3 Daina nugalėtoja bus paskelbta iki 2007 metų lapkričio 16 dienos.