Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-09-20

Lietuvos skautija - labiausiai išaugusi jaunimo organizacija Lietuvoje!

1992 metų rugsėjo 19 dieną buvo įkurta Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Per visą organizacijos gyvavimo laikotarpį pasiekta tikrai daug. Įgyvendinta begalė projektų, nuosekliai vykdoma ir formuojama jaunimo politika, plėtojamas jaunimo atstovavimas tiek nacionaliniu, tiek europiniu bei pasauliniu mastu.

LiJOT‘as savo ruožtu nepamiršo ir skautų veiklos. Šeštadienį, rugsėjo 21 dieną vykstančiuose apdovanojimuose Lietuvos jaunimo organizacijų taryba pagerbs labiausiai Lietuvos jaunimui ir jaunimo organizacijoms per 15 metų nusipelniusius asmenis ir organizacijas. Jų tarpe yra ir Lietuvos skautiją.

APDOVANOJIMAI ĮTEIKIAMI:

1. Sigitui Čirbai – už nuoseklią paramą LiJOT ir jaunimo organizacijoms parlamentinėje veikloje valstybinės jaunimo politikos formavimosi pradžioje;
2. Vilijai Blinkevičiūtei – už ilgiausią buvimą Jaunimo ministre, netgi užimant Viceministrės pareigas;
3. Vytautui Balčiūnui – už įžvalgą, kuomet niekas nesuprato, ir pagalbą kuriant jaunimo politiką Lietuvoje;
4. Vokietijos Federacinės respublikos Federalinei šeimos, senjorų, moterų ir jaunimo reikalų ministerijai, Vokietijos jaunimo lyderiams ir mokymų vadovams – už nuoseklią paramą formuojant ir diegiant jaunimo politiką Lietuvoje;
5. Algirdui Čiukšiui – „užsisėdėjusio" jaunimo lyderio nominacija;
6. Lietuvos skautijai – labiausiai išaugusiai jaunimo organizacijai Lietuvoje už atsakingą požiūrį į jaunimo politiką;
7. Renaldui Vaisbrodui – už buvimą LiJOT pripažinimo tarptautiniame lygmenyje simboliu.

Apdovanojimai bus teikiami šventinio vakaro „Jauni ir veržlūs: 15 metų kartu“ metu, kuris vyks šį penktadienį, rugsėjo 21 d. Vilniaus miesto Rotušėje.

---
Informacija iš www.lijot.lt
Lietuvos skautija