Kas Naujo?

Skautų naujienos

2024-06-05

Laipsnių teikimo metas!

LS taryba kviečia teikti dokumentus aukštesniesiems vyresniškumo laipsniams.

Sieki tobulėjimo ir aktyviai skautauji prisidėdamas prie vieneto ar nacionalinio lygmens veikimo, o gal turi vyresniojo skiltininko (vyresniojo valtininko) laipsnį? Pats metas gauti aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį!

Kaip gauti aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį? Persižiūrėk Lietuvos skautijos vyresniškumo laipsnių nuostatus. Jei atitinki reikalavimus, pildyk prašymą, skautišką CV ir paruošk mokymų pažymėjimo(-ų) kopiją(-as) ir teik tuntininkui ar krašto seniūnui/ konferencijos pirmininkui.

Pavyzdinės dokumentų formos.

Tuntininkai, kraštų seniūnai /  konferencijos pirmininkai, laukiame vadovų dokumentų, vadijos protokolo išrašo ir krašto / konferencijos vadijos rekomendacijos elektroninių dokumentų kopijų iki 2024 m. liepos 9 d. (imtinai).

Dokumentus atsiųsti sesei Janinai Žvirblytei Paslavičienei el.paštu janina@skautai.lt .