Kas Naujo?

Skautų naujienos

2023-12-15

Skelbiame vienetų, susimokėjusių nario mokestį už 2024 m., sąrašą!

Susimokėjusiems nario mokestį už 2024 metus dėkojame, kad esate kartu!

Besidžiaugdami nariais, primename Jūsų teises:

Sumokėdami organizacijos narystės mokestį šie vienetai patvirtina, kad yra pilnateisiai Lietuvos skautijos nariai, Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) atstovai Lietuvoje ir turi teisę:

  • Dalyvauti organizacijos valdyme;
  • Vykdyti Lietuvos skautijos jaunimo programą;
  • Dalyvauti LS ir tarptautiniuose skautų renginiuose;
  • Įsigyti ir naudoti LS uniformą ir ženklus;
  • Atstovauti Lietuvos skautijai dalyvaudami savo bendruomenės ir nacionalinėje veikloje.

 

Skelbiame 2024 m. nario mokestį susimokėjusių vienetų sąrašą.

Nario mokestis už 2024 metus buvo renkamas iki 2023 gruodžio 1 d.

Nuo 2023 gruodžio 2 d. renkamas tik stojamasis narystės mokestis už 2024 metus. Stojamasis narystės mokestis yra lygus nario mokesčiui. Lietuvos skautijos narystės nuostatai. Stojamąjį nario mokestį galima mokėti vienetais arba asmeniškai. Jeigu kyla klausimų galite kreiptis į Administracijos skyriaus koordinatrę elektroniniu paštu info@skautai.lt

Mokėjimo sąskaita
Lietuvos skautijos nario mokesčio sąskaita: LT707044060002267183 AB SEB Bankas. 
Gavėjas: Lietuvos skautija
Pavedimo paskirtis: Jūsų skautiškas vienetas ir vieneto narių skaičius už kurį sumokate. 

 
Kilus klausimams dėl nario mokesčio mokėjimo, neradus savo vieneto sąraše ar radus neatitikimų, prašome kreiptis į LS administracijos sk. koordinatorę el.p.: info@skautai.lt.

 

Susimokėjusių iki 2023-12-01 skautiškų vienetų sąrašas:

Kraštas

Tuntas

Draugovė

Alytus

Pilėnų *

Vydūno draugovė *

Margirio draugovė

Kaunas

-

"Raganos" vyr. sk. draugovė

Stasio Jameikio vyčių draugovė

Dubysos *

Perkūno ir Žvėrūnos draugovė

Pilies

Ąžuolyno draugovė

Jono Misiūno - Žalio Velnio

Jono Pauliaus II draugovė

Žemynos draugovė

Šventosios

J. Vareikio draugovė

Jiesios tuntas

Kaukų draugovė

Džiugo gildija

Ašvienių draugovė

Ąžuolų *

Karalgirio vilkų gauja

Klaipėda

Pamario

L. Rėzos draugovė

Adolfo Ramanausko Vanago (Tado Blindos)

J. Budrio gildija

Žemaitės

Taravos Anikės draugovė

-

Alicijos Rugytės draugovė

-

Minijos draugovė

-

Jūros vyr. sk. būrelis *

-

Pijaus Ambrozaičio skautų vyčių būrelis *

-

Lazdynų Pelėdos *

-

Salanto draugovė *

Marijampolė

-

Medeinos vyr. skaučių draugovė

-

Mildos vyr. skaučių draugovė

-

A.Gustaičio skautų vyčių būrelis *

-

Šakių Vinco Kudirkos draugovė *

-

Vlado Jezukevičiaus

-

Vilkaviškio Gražinos draugovė

Prienų *

Mato Šalčiaus draugovė

Išlaužo draugovė * 

Šilo draugovė

Sūduvos

Kazlų rūdos Kazio Griniaus draugovė

Jurgio Dovydaičio

Prano Dovydaičio

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugovė

Vilktalkio

Panevėžys

Aukštaitijos

Vinco Svirskio

Bakutės draugovė

Aušrinės draugovė

Skaistakalnio *

Gabijos draugovė *

Algirdo Gustaičio draugovė *

Geležinio vilko draugovė

Jurgio Kairio vardo draugovė

-

Gražinos Veronikos Janytės-Judickienės gildija

-

Mirgos vyr. skaučių būrelis *

-

Medeinos draugovė *

-

Simono Daukanto skautų vyčių draugovė

Nevėžio

Juozo Zikaro draugovė

Gabrielės Petkevičaitės Bitės draugovė

Austėjos draugovė

Kupos

Žemynos draugovė

Partizano Vyčio draugovė * 

Šiauliai

Šiaulių

Antano Saulaičio draugovė

Aušros draugovė

Kunigaikščio Vykinto draugovė

Kupolės vyr skaučių būrelis

Medeinos draugovė

Perkūno draugovė

Saulės draugovė

S. Goeso draugovė

Salduvės - Bazilionių draugovė

Skaistrigirio draugovė

Eglės

LDK Gedimino

Vydūno draugovė

Tauragė

Bišpilio * 

Martyno Jankaus draugovė * 

Lukšių Ąžuolo

-

P. Jurgėlos-Jurgelevičiaus *

-

Brėkštos vyr. sk. būrelis

Telšiai

Telšių

Džiugo draugovė

J. Šarausko vyčių draugovė

Šatrijos draugovė

Sofijos Kymantaitės - Čiurlionienės draugovė

Gondingos

Kregždyno draugovė

Igno Končiaus draugovė

Perkūno Ąžuolo draugovė

-

Rietavo Vykinto draugovė

Utena

-

Visagino draugovė

-

Kunigaikščių Radvilų draugovė

Vilnius

Kernavės

Austėjos draugovė

Jorės vyr. sk. draugovė

Jundų draugovė

Kerniaus vyčių draugovė

Kregždučių draugovė

Pajautos draugovė

Ragučio draugovė

Taboro draugovė

Žalčio gildija

Vilkų draugovė

Skaisčio

Aitvarų draugovė

Baltojo lokio draugovė

Kerpyčiaus draugovė

Laumės vyr. skaučių draugovė

Lizdeikos vyčių draugovė

Medeinos draugovė

Merkio draugovė

Ragės draugovė

Spenglos draugovė

Vingio

Mildos draugovė *

Ąžuolyno draugovė

Vydūno draugovė *

Šventaragio * 

Barboros Radvilaitės draugovė

Vėtros draugovė

Perkūno draugovė * 

Martyno Mažvydo draugovė

Šventaragio

Barstukų draugovė

Gabijos draugovė

Jovaro draugovė * 

Milžinų gildija

Numėjo draugovė

-

A. Arbačiausko draugovė

Jūrų skautų konferencija

Vidgauto

Delfinų laivas * 

Dingės laivas

Švyturio

Sednos gintarių laivas

Neringos laivas * 

Nagos gildija * 

Nemuno

Deltinyčių gintarių įgula * 

J. J. Jurgėliavičiaus laivas

Kuršių laivas

K. Kolumbo laivas

Magelano laivas

Šventosios

Dukstynos laivas

Vilkmergės laivas

Širvintų jūrų skautai

LDK Vytenio

Šešupės * 

Jono Basanavičiaus laivas

Jono Totoraičio laivas

Kauno Marių * 

A. Stulginskio laivas

Vytauto Didžiojo laivas

 

* Lietuvos skautijos vienetas neatitinka Lietuvos skautijos struktūrinių nuostatų (14-ls-strukturiniai-nuostatai.pdf (skautai.lt))