Kas Naujo?

Skautų naujienos

2023-04-11

Skautų istorijos III tomas arba knyga „Lietuviškoji skautija 1986–2018“

Ištrauka iš pranešimo, skaityto Lietuvos skautijos eiliniame vadovų suvažiavime Kaune

Skautų istorijos III tomo rengimas – tai vienas nuostabiausių dalykų, ištikusių mūsų kartą. Mes turime puikią galimybę padaryti darbą, kuris bus skaitomas, naudojamas, reikalingas šimtus metų! Jis bus toks vienintelis! Skautų istorijos III tomas bus dovana kiekvienam skautavusiam, skautų draugams, tėvams, artimiesiems, tai ir padėka nuostabiems skautų vadovams – jie mūsų herojai.

Likimas lėmė tapti skaute vos tik prasidėjus Atgimimui – 1989 m., ši vasara bus 34, kai ryšiu skautišką kaklaraištį, likimas lėmė atkurti draugovę savo mieste, balsuoti už LS atsiradimą ir būti pirmosios jos Tarybos, o vėliau ir Pirmijos nare. Nukeliavau visą III tomo skautų istorijos kelią, pažinau seses ir brolius iš visų organizacijų. Man skautybė – tai ir yra visos organizacijos, visi esame viena didelė šeima su nuostabiais savitumais. Lietuvos skautija ypač įvairi – kitoks skautavimo stilius Vilniuje nei Telšiuose, Marijampolės ar Šiaulių kraštuose ir pan. Nėra skautiškesnių, svarbesnių, galingesnių ar kt. Visi svarbūs, visi reikšmingi, nes visi tarnaujam Dievui, Tėvynei ir Artimui, visi esame Lietuvos vaikai, visi ją kuriam!

Pirmiausia nuoširdžiai dėkoju tiems, kurie dirba prie istorijos rinkimo, tai didelis, daug kantrybės, laiko, atsakomybės reikalaujantis darbas. Surasti visas nuotraukas, metraščius, įvairiausius užrašus, perskaityti viešą spaudą, pakalbinti gyvus liudininkus, surinkti stovyklų emblemas, aprašyti sueigas, padarytus geruosius darbus, tradicijas ir t. t. Žinant tai, kad buvo laikai, kai neturėjome kompiuterių, kopijavimo aparatų, ne kiekvienas galėjo pasidaryti fotografijas, be to, skautai yra gerų darbų darytojai, o ne rašytojai.

Kiekvienas palaikykite rašančius, teikite skubiai prašomą informaciją, neatidėliokite, motyvuokite skaniu šokoladu, gerais žodžiais ar kitaip, kaip tik skautai moka! Jie tikrai verti didžiausios pagarbos ir palaikymo. Paklauskite – kokios pagalbos reikia? vietoj kada pabaigsit?

 

Keli žodžiai apie Lietuvos skautijos aprašymą knygoje: visiškai pabaigtas ir jau suredaguotas Utenos kraštas. Kelių savaičių padirbėti trūksta su Telšių krašto aprašymais, gero mėnesio užtektų Tauragės, Šiaulių, Vilniaus, Panevėžio pristatymams. Iki vasaros tikrai galima pabaigti Jūrų skautų konferencijos, Marijampolės, Alytaus, Klaipėdos kraštų ir oro skautų veiklos aprašymus. Balta dėmė knygos turinyje yra Kauno kraštas. Sudėtinga situacija su pačios Lietuvos skautijos pristatymu.

Turime III skautų istorijos tomo Facebook grupę, kviečiu sekti ją ir čia dalintis savais skautų istorijos atradimais.

Daug skautų istorijų galite išgirsti ir mūsų su Pumba (br. Audrium Vainoniu) vedamoje skautų laidoje „Laužų karta“ XFM radijo stotyje.

 

Ačiū Jums, skautų vadovai, kad kuriate nuostabią skautų istoriją jau IV skautų istorijos tomui, dar kartą ačiū rašantiems. O norintys prisijungti prie knygos rengimo komandos, kreipkitės!

 

Ad meliorem! Budėkime!

Vyr. sk. fil. Nomeda Bepirštytė