Kas Naujo?

Skautų naujienos

2023-01-09

Tapk Įvairovės ir įtraukties skyriaus koordinatoriumi(-e)

Pirmijoje kuriamas naujas skyrius, kurio tikslas – užtikrinti, kad skautavimas būtų atviras visiems. Prisijunk prie Pirmijos komandos ir padėk įgyvendinti šį tikslą!

Skautai visuomet stengiasi padėti vieni kitiems ir pasirūpina, kad šalia esantis būtų išgirstas ir jaustųsi gerai. Atėjo metas plėsti savo galimybių ribas ir į skautišką šeimą priimti naujus narius taip pat atliepti jau esamų narių poreikius integracijos klausimais. 

 

Įvairovės ir įtraukties skyriaus tikslai ir veiklos kryptys:

 • Saugios aplinkos būti savimi kūrimas;
 • Vadovų parama, pagalbos organizavimas, konsultavimas sudėtingose situacijose;
 • Parama priimant į vienetą narius, su kuriais dirbant reikia papildomų kompetencijų ir žinių;
 • Dalijimasis gerosiomis patirtimis;
 • Siekis būti įvairesnės bendruomenės dalimi;
 • Prieinama ir skautiškai aplinkai pritaikyta metodinė medžiaga;
 • Mokymai kompetencijoms kelti.

 

Skyriaus koordinatoriaus pareigos:

 • Atsakingas už grupių, esančių rizikoje patirti arba patiriančių atskirtį ir diskriminaciją (toliau – tikslinės grupės*), integravimo klausimus organizacijoje;
 • Konsultacijų teikimas ir organizavimas tikslinių grupių atstovų integravimo į veiklas temomis;
 • Pagalbos organizavimas, esant specialistų konsultacijos poreikiui;
 • Metodinės medžiagos rengimas įvairovės ir įtraukties temomis;
 • Mokymų įvairovės ir įtraukties temomis rengimas (kartu su mokymų koordinatoriumi);
 • Ryšių su tikslinių grupių atstovais ir jų organizacijomis palaikymas;
 • Tikslinių grupių atstovų ar skautiškų vienetų integravimas LS;
 • Bendrų renginių ar projektų su tikslinių grupių atstovais ir jų organizacijomis organizavimas;
 • Skyriaus savanorių koordinavimas ir paieška pagal poreikį;
 • Vyr. skautininko pavestų darbų atlikimas.

Plačiau apie skyriaus koordinatoriaus pareigas rasi LS pirmijos pareiginiuose nuostatuose.

 

Ko reikia, kad taptum įvairovės ir įtraukties skyriaus koordinatoriumi? 

Tikėjimo ir siekimo, kad organizacija būtų atvira visiems, gerų komunikacijos įgūdžių ir gebėjimo planuoti savo darbus. 

Privalumas – jei studijuoji/dirbi/savanoriauji arba anksčiau tai darei socialinio darbo/psichologijos/įtraukties ar kitose susijusiose srityse.


Ką siūlo Lietuvos skautija?

Kompetencijos kėlimo mokymus pagal poreikį ir susitarimą, galimybę dalyvauti su įvairove ir įtrauktimi susijusiuose renginiuose ir konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. 

 

Siūloma pozicija – savanoriška (su algos gavimo galimybe ateityje). 

 

Turi klausimų apie poziciją? Rašyk agne@skautai.lt ir pasikalbėkime!

Nori tapti naujojo skyriaus koordinatoriumi? 5 sakinių motyvacinį laišką ir skautišką CV siųsk el. paštu akvile@skautai.lt iki vasario 24 d.

 

*Tikslinės grupės: tautinės mažumos ir jų skautiškos organizacijos Lietuvoje, kitaip galintys, LGBT, migrantai, karo pabėgėliai, patiriantys diskriminaciją lyties pagrindu, turintys mažesnes finansines galimybes, kitos grupės pagal poreikį.