Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Rytis Rakauskas

2022-12-12

Skelbiame vienetų, susimokėjusių nario mokestį už 2023 m., sąrašą

Susimokėjusiems nario mokestį už 2023 metus dėkojame, kad esate kartu!

Besidžiaugdami nariais, primename Jūsų teises:

sumokėdami organizacijos narystės mokestį šie vienetai patvirtina, kad yra pilnateisiai Lietuvos skautijos nariai, Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) atstovai Lietuvoje ir turi teisę:

  • Dalyvauti organizacijos valdyme;
  • Vykdyti Lietuvos skautijos jaunimo programą;
  • Dalyvauti LS ir tarptautiniuose skautų renginiuose;
  • Įsigyti ir naudoti LS uniformą ir ženklus;
  • Atstovauti Lietuvos skautijai dalyvaudami savo bendruomenės ir nacionalinėje veikloje.

 

Skelbiame 2023 m. nario mokestį susimokėjusių vienetų sąrašą.

Nario mokestis už 2023 metus buvo renkamas iki 2022 gruodžio 1 d.

Nuo 2022 gruodžio 2 d. renkamas tik stojamasis narystės mokestis.

 
Kilus klausimams dėl nario mokesčio mokėjimo, neradus savo vieneto sąraše ar radus neatitikimų, prašome kreiptis į LS administracijos sk. koordinatorę el.p.: info@skautai.lt 

 

Susimokėjusių iki 2022-12-01 skautiškų vienetų sąrašas:

 

Kraštas

Tuntas

Draugovė

Alytus

Pilėnų *

Eičiūnų draugovė *

Margirio draugovė

Vydūno draugovė

Kaunas

 

„Raganos” vyr. sk. draugovė

Stasio Jameikio vyčių draugovė

Ąžuolų *

Karalgirio vilkų draugovė

Dubysos *

Perkūno ir Žvėrūnos draugovė

Pilies

Ąžuolyno draugovė*

Žemynos draugovė

Jono Misiūno - Žalio Velnio draugovė

Kauno Jono Pauliaus II draugovė

Šv. Kazimiero* draugovė

Zapyškio Aitvaro draugovė *

Šventosios *

J. Vareikio draugovė

Medeinės draugovė

Jiesios tuntas

Kaukų draugovė

Žalčio draugovė

Ašvienių draugovė

Džiugo gildija

Klaipėda

Gargždų *

Minijos draugovė

Pamario

L. Rėzos draugovė

Tado Blindos draugovė

Taravos Anikės draugovė

J. Budrio gildija *

Žemaitės draugovė

 

Alicijos Rugytės draugovė

Pamario

Jūros vyr. sk. būrelis *

 

Pijaus Ambrozaičio skautų vyčių būrelis *

-

Salanto draugovė

Marijampolė

-

Kybartų Kęstučio ir Birutės draugovė

-

Medeinos vyr. skaučių draugovė

-

Mildos vyr. skaučių draugovė

 

A. Gustaičio skautų vyčių būrelis *

-

Šakių Vinco Kudirkos draugovė

-

Birštono draugovė

 

Vlado Jezukevičiaus draugovė

-

Vilkaviškio Gražinos draugovė

Prienų*

Mato Šalčiaus draugovė

Išlaužo draugovė *

Šilo draugovė

Sūduvos

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus draugovė

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugovė

Vilktakio gildija *

Jurgio Dovydaičio draugovė

Prano Dovydaičio draugovė

Panevėžys

Aukštaitijos

Bakutės draugovė

Aušrinės draugovė

Vinco Svirskio draugovė

Skaistakalnio

Gabijos draugovė

Algirdo Gustaičio draugovė

Geležinio vilko draugovė

Jurgio Kairio vardo draugovė

 

Gražinos Veronikos Janytės-Judickienės gildija

 

Mirgos vyr. skaučių būrelis *

 

Medeinos draugovė

 

Simono Daukanto draugovė

Nevėžio

Gabrielės Petkevičaitės Bitės draugovė

Žemynos draugovė

Partizano Vyčio draugovė *

Kupos draugovė

Austėjos draugovė

Juozo Zikaro draugovė

Boriso Dauguviečio vardo draugovė *

Šiauliai

Šiaulių

Antano Saulaičio draugovė

Aušros draugovė

Kupolės vyr. sk. draugovė

Medeinos draugovė

Perkūno draugovė

Saulės draugovė

Salduvės - Bazilionų draugovė

LDK Gedimino draugovė

Vydūno draugovė

Kunigaikščio Vykinto draugovė

 

 

S. Goeso draugovė

Skaistgirio draugovė

Eglės draugovė

Tauragė

Bišpilio

Karšuvos draugovė

Romualdo Marcinkaus oro skautų draugovė (Buvusi Nemuno)

Martyno Jankaus draugovė

Lukšių Ąžuolo draugovė

-

Brėkštos vyr. sk. būrelis *

 

P. Jurgėlos-Jurgelevičiaus skautų vyčių būrelis *

Telšiai

Telšių

Džiugo draugovė

J. Šarausko vyčių draugovė

Šatrijos draugovė

Sofijos Kymantaitės - Čiurlionienės vyr. sk. draugovė

Gondingos

Kregždyno draugovė

Igno Končiaus draugovė

Perkūno Ąžuolo draugovė

 

Rietavo Vykinto draugovė

Utena

-

Visagino draugovė

-

Kunigaikščių Radvilų draugovė

Vilnius

Kernavės

Austėjos draugovė

Jorės vyr. sk. draugovė

Jundų draugovė

Kerniaus vyčių draugovė

Kregždučių draugovė

Pajautos draugovė

Ragučio draugovė

Taboro draugovė

Žalčio gildija

Vilkų draugovė

Skaisčio

Aitvarų gildija

Baltojo lokio draugovė

Kerpyčiaus draugovė

Laumės vyr. skaučių draugovė

Lizdeikos vyčių būrelis *

Medeinos draugovė

Merkio draugovė *

Ragės draugovė

Spenglos draugovė

Vingio

Mildos draugovė *

Ąžuolyno draugovė

Barboros Radvilaitės draugovė

Martyno Mažvydo draugovė

Šventaragio draugovė

Vydūno draugovė

Vėtros draugovė

Oro skautai

A. Arbačiausko draugovė

Šventaragio

Barstukų draugovė

Numėjo draugovė

Milžinų gildija

Jovaro draugovė

Jūrų skautų konferencija

Vidgauto

Delfinų laivas *

Sednos laivas

Dingės laivas *

Švyturio laivas

Neringos laivas

Nemuno

Deltinyčių įgula *

J. J. Jurgelevičiaus laivas

A. Smetonos laivas

Magelano laivas

Kuršių laivas

K. Kolumbo laivas *

Kauno Marių *

A. Stulginskio laivas

Vytauto Didžiojo laivas

Šventosios

Dukstynos laivas

Vilkmergės laivas

Širvintų jūrų skautai

LDK Vytenio laivas

Šešupės *

Jono Basanavičiaus laivas

Jono Totoraičio laivas

 *Vienetas neatitinka organizacijos struktūrinių nuostatų.