Kas Naujo?

Skautų naujienos

2022-07-11

UAct projektas jau įpusėjo

Lietuvos skautijos veiklos ir šios vasaros užsiėmimai, kuriuose dalyvauja ir vaikai bei jaunimas iš Ukrainos.

Lietuvos skautija kartu su Pasauline skautų judėjimo organizacija (WOSM) ir Jungtinių Tautų Vaikų fondu (UNICEF) vykdo projektą UAct, kurio tikslas – padėti karo pabėgėliams iš Ukrainos geriau integruotis, suteikti pirmąją psichologinę pagalbą ir bent kažkiek pamiršti apie skaudžią realybę.

Skautija yra sukaupusi didelę darbo patirtį su vaikais ir jaunimu, todėl tikslinė auditorija, kurią kviečia į veiklas yra 6-29 metų amžiaus asmenys. Vasaros stovyklų ir renginių metu tikimasi priimti 300 ukrainiečių, su galimybe stovyklauti nemokamai.

 

Pasiruošimo darbai:

Atsižvelgiant į įvykius, kurie neaplenkė ir mūsų, vadovams ir pilnamečiams savanoriams buvo organizuojami mokymai, kurių metu jie išmoko kaip suteikti pirmąją psichologinę pagalbą, buvo suteikta metodinė medžiaga, kalbėta apie stovyklų organizavimo ypatumus ir kaip pasiruošti Ukrainos vaikų ir jaunimo priėmimui į jas. Už projekto vykdymą atsakingi asmenys dalyvavo UNICEF ir WOSM ruoštuose mokymuose ir nuolat bendradarbiauja, siekdami užtikrinti sklandžią projekto vykdymo eigą.

Pavasarį prasidėjęs projektas, atėjus vasarai įgauna pagreitį. Bendradarbiaujant su kitomis skautiškomis ir pasaulinėmis organizacijomis taip pat su „Stiprūs kartu“, tikimasi, kad kuo daugiau į Lietuvą atvykusių ukrainiečių galės išbandyti skautiškas veiklas. Prasidėjus registracijai į stovyklas ar sueigas, sulaukta didelio norinčiųjų stovyklauti skaičiaus iš visos Lietuvos - pagrindiniai miestai, kuriuose įsikūrę Ukrainos šeimos su vaikais yra Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.

Nuolat komunikuojama su vaikų tėvais, atsakoma į jiems rūpimus klausimus, kad dalyvavimas Lietuvos skautijos stovyklose ar kitose veiklose būtų kuo sklandesnis, o ir patys tėvai jaustųsi ramiai, išleisdami savo atžalas į skautišką nuotykį. Jei tik iškyla poreikis, yra suteikiama galimybė stovykloje dalyvauti ir tėveliams, jie važiuoja kaip savanoriai ir padeda stovyklos metu pagal savo galimybes. Yra sukurtas ir ukrainietiškas Lietuvos skautijos internetinis puslapis, kuriame publikuojama nuolat atnaujinama informacija, publikuojamos nuotraukos iš stovyklų.

 

Apie stovyklas:

Pirmieji Ukrainos vaikus ir jaunimą į stovyklas pasikvietė Vilniaus krašto skautai, kurie toliau organizuotai į savo veiklas ir stovyklas pritraukia įvairaus amžiaus ukrainiečių. Galime pasidžiaugti ir tuo, kad beveik visi kraštai (LS struktūrinis vienetas) į savo stovyklas noriai kviečia ukrainiečius. Buvo baimintasi, kad viena didesnių kliūčių bus kalbos barjeras, tačiau atsiranda vadovų, kurie kalba rusiškai. Taip pat situaciją palengvina tai, kad dalis ukrainiečių kalba angliškai, dar vienas puikus pavyzdys yra Vilniaus krašto Kernavės tunto stovykla, kurios metu organizacinis štabas buvo paruošęs trumpą žodynėlį su frazėmis lietuvių – ukrainiečių kalbomis.

Beveik visi skautiškas veiklas jau spėję išbandyti ukrainiečiai tai darė pirmą kartą - dalis yra stovyklavę miške su kitomis jaunimo organizacijomis. Smagu, kad vaikai noriai išbando naujas veiklas, įdėmiai klausosi ir klausia apie jiems įdomius dalykus. Kadangi dažniausiai į stovyklas Ukrainos vaikai atvyksta bendru transportu, jie jau kelionės metu pradeda bendrauti, o atvykę į stovyklą jaučiasi drąsiau. Lietuvių vaikai irgi noriai bendrauja, kiekvienas taip, kaip moka: dalis kalba rusiškai, angliškai, kiti bando komunikuoti gestais ar piešiniais. Skautai džiaugiasi galimybe prisidėti prie pagalbos ukrainiečiams ir vaikai rodo abipusę pagarbą. Stovyklų metu vaikai mokosi pionerijos, kaip išlikti gamtoje, kitų vertybinių dalykų, neapsieinama ir be žaidimų, vakaro laužų su dainomis. Rikiuočių metu keliamos ir Lietuvos, ir Ukrainos vėliavos, giedami abiejų šalių himnai.

Padedant pabėgėliams lengviau integruotis Lietuvoje, kviečiant juos į stovyklas, taip pat parodoma ir skautiška virtuvė, kaip veikia organizacija, kodėl smagu būti skautu. Tikimasi, kad vaikai ir toliau įsitrauks į skautiškas veiklas, o nusprendę grįžti į Ukrainą, prisijungs prie ten veikiančios skautiškos organizacijos NOSU (Національна Організація Скаутів України). Stovyklų metu užsimezgęs ryšys tarp lietuvių ir ukrainiečių išlieka, vaikai, jei gyvena netoliese, palaiko santykius ir toliau, o tie, kuriems patiko skautiškos veiklos, ir toliau į jas yra kviečiami.