Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-08-13

Kvietimas į Lietuvos skautijos vadovų sąskrydį "Ką aš veikiu? Skautauju! '07"

Š.m. rugpjūčio 24- 26 dienomis Nemunaityje, Alytaus raj., vyks Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis. Į sąskrydį yra kviečiami visi Lietuvos skautijos vadovai nuo 18 metų, susimokėję Lietuvos skautijos nario mokestį.

Vadovus kviečiame atvykti nuo rugpjūčio 24 d. 16 val. Sąskrydžio atidarymas vyks rugpjūčio 24 d. 21 val., uždarymas - rugpjūčio 26 d. 13 val.

Norinčius dalyvauti sąskrydyje prašome registruotis iki rugpjūčio 20 d. elektroniniu paštu info@skautai.lt arba sms žinute tel. 8 614 79646 (Lietuvos skautijos nacionalinės būstinės mobilus telefonas). Registruojantis prašome pranešti savo vardą, pavardę, pareigas, pažymėjimo numerį, vienetą, kuriam vadovaujate bei kontaktinius duomenis(telefoną[us], adresą).
Gyvenimo sąlygos: namukuose arba stovyklinėmis sąlygomis – palapinėse.

Su savim turėti indus(maitinimas centralizuotas), miegmaišį, stovyklavimo bei higienos reikmenis.

Sąskrydžio nario mokestis - 30 Lt , dienos kaina - 10 Lt., ne LS nariams – 50Lt, dienos kaina - 20Lt. Registrtūroje bus galima su(si)mokėti nario mokestį už 2008m.

„Namų darbai“ kraštams:
1.Paruošti pasirodymą atidarymo laužui (daina, žaidimas, vaidinimas).
2.Paruošti pristatymą parodai „Jaunimo programa mano krašte“ (nuotraukos, aprašymai, prezentacijos (tik turint savo nešiojamąjį kompiuterį))

Kaip patekti į sąskrydžio vietą Nemunaityje, Alytaus raj.:
Geriausias atvykimo kelias – per Alytų (kelias 128, vėliau pasukant į 1102) (žr. žemėlapis Nr.1). Atvykus i Nemunaitį sekti ženklus į sąskrydžio vietą. Tai vieta, kur 1998m. vyko Tautinė stovykla „Nemunaitis ‘98”

IKI PASIMATYMO!

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
Vyr. skautininkės pavaduotoja
Vytautė Ramonaitė
Tel.: 8 671 770 54
El.paštas pavaduotoja@skautai.lt