Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Šarūnė Katinaitė

2021-07-02

Vadove, atėjo laikas augti!

LS Taryba kviečia teikti dokumentus vyresniškumo laipsniams

Labas broli, labas sese!

Atrodo ką tik pradėjai aktyviai skautauti, o prabėgo jau pora ar net daugiau metų nuo tavo skautiško kelio pradžios? Vadovavai draugovei ar padėjai draugininkui? Ką gi, atrodo, kad tu užsitarnavai aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį! 

Kaip jį gauti? Tai apibrėžia vyresniškumo laipsnių nuostatai. 

Paskautininko (jūrų paskautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:

- yra LS narys ne trumpiau kaip 2 pastaruosius metus;

- yra ne jaunesnis, kaip 20 metų;

- eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pavaduotojo pareigas ar yra tunto, krašto / konferencijos vadijos, LS Pirmijos, Kontrolės komisijos narys ne trumpiau kaip 2 metus;

- per pastaruosius 2 metus yra baigęs arba pravedęs I lygio LS draugininkų mokymus (arba kitus mokymus, pilnai atitinkančius I lygio draugininkų mokymų kompetencijas).

Skautininko (jūrų skautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:

- būdamas LS nariu, daugiau nei 4 metus turi paskautininko (jūrų paskautininko) laipsnį;

- eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pavaduotojo pareigas ar yra tunto, krašto / konferencijos vadijos, LS Pirmijos, Tarybos, Kontrolės komisijos narys ne trumpiaukaip 2 metus;

- per paskutiniuosius 4 metus yra baigęs arba pravedęs II lygio LS draugininkų mokymus (arba kitus mokymus, pilnai atitinkančius II lygio draugininkų kursų kompetencijas) ir bent 1-erius LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus.

Vyresniojo skautininko (jūrų vyresniojo skautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:

- turi skautininko (jūrų skautininko) laipsnį ne trumpiau nei 10 metų;

- yra baigęs arba pravedęs Medinių kauliukų (Gilwell) kursus; 

- ne trumpiau kaip 2 metus eina arba ėjo LS Pirmijos skyriaus koordinatoriaus, Tarybos nario, Etikos ar Kontrolės komisijos nario, Vyriausiojo skautininko pareigas.

 

Reikalingus (mokymų pažymėjimo kopiją, skautišką CV bei krašto vadijos protokolo išrašą), pilnos komplektacijos, tvarkingus dokumentus iki 2021 m. rugpjūčio 8 d. siųskite s. Linai Dovydaitienei el. paštu: lina.jakaityte@gmail.com .

Iki rugpjūčio 19 d. reikalavimus atitinkantys kandidatai bus pakviesti dalyvauti posėdyje rugpjūčio 21 d.

Papildomas dokumentų teikimas prieš posėdį neplanuojamas. 

Kilus neaiškumams rašykite sesei Linai  lina.jakaityte@gmail.com arba skambinkite tel. 867048339 

Lietuvos skautijos Taryba