Kas Naujo?

Skautų naujienos

2020-10-09

Ieškome jaunimo programos skyriaus koordinatoriaus!

Ieškome pamainos jaunimo programos koordinatorei. Gal tai tu?

 
Šiai savanoriškai pozicijai tau prireiks tokios patirties:
 • Esi Lietuvos skautijos narys
 • Bent 1 metus buvai vadovas (vykdei skautišką programą) bet kurioje LS amžiaus grupėje
 • Esi susipažinęs su atnaujinta Lietuvos skautijos jaunimo programa
 • Degi noru padėti LS vadovams įgyvendinti šią programą - ir taip kurti galimybes 6-29m. skautams tobulėti bei kurti geresnį pasaulį
Tau bus naudinga, jei:
 • Domiesi arba studijuoji/dirbi vaikų ir jaunimo ugdymo srityje
 • Pats esi buvęs LS jaunimo programos dalyvis bet kurioje amžiaus grupėje

Įdomu? Štai kaip atrodytų tavo kelias į JP koordinatoriaus pareigas:

 • Pirmąjį mėnesį kartu su JPS koordinatore ir komanda gilintumeisi į jaunimo programą, JPS strateginius uždavinius ir dabartinius veiklos planus.
 • 2-3 mėnesius padėtum JPS komandai įgyvendinti jos iššūkius ir kartu su JPS koordinatore planuotum tolesnius žingsnius.
 • Sulaukęs vyr. skautininko pritarimo, perimtum JPS vairą!
JPS komanda:
 • Stebi, kaip LS vienetams sekasi vykdyti JP, nustato spragas ir inicijuoja priemones joms įveikti
 • Prižiūri, tikslina, atnaujina JP gaires
 • Kuria pagalbines priemones, padedančias įgyvendinti JP
 • Prisideda vedant su JP susijusius mokymus
 • Kartu su likusia Pirmija užtikrina, kad JP žinutės ir priemonės pasiektų LS narius
 • Padeda nacionaliniam lygmeniui formuoti komunikacines žinutes, susijusias su JP
JP koordinatorius taip pat koordinuoja JPS komandos veiklą - palaiko savanorius, koordinuoja komandos komunikaciją, padeda nusistatyti tikslus, veiklas, planus, už JPS veiklą atsiskaito vyr. skautininkui.
Įdomu? Į programa@skautai.lt ir pirmija@skautai.lt atsiųsk:
 • Savo skautišką kelią
 • Kaip tavo skautiška ir asmeninė patirtis padėtų šiose pareigose?
 • Kokių žinių, gebėjimų, paramos tau dar reikia, kad į pareigas žengtum tvirtu žingsniu?
Visi klausimai keliauja į programa@skautai.lt