Kas Naujo?

Skautų naujienos

2020-07-03

Jubiliejinė stovykla prie marių!

Visiems įdomu kur gi vyks Jubiliejinė stovykla? Dalinamės naujienomis!

Sesės ir broliai!

Kol ilsėjomės po Joninių šokių ir linksmybių, birželio 25d. Lietuvos skautijos atstovai aplankė Šilutės rajono savivaldybės vadovus. Tad nekantraudami skelbiame svarbią skautišką žinią - 2023 metais Kintuose vyks jubiliejinė stovykla, kurioje planuojama sulaukti apie 3000 skautų iš Lietuvos ir viso pasaulio!

„Šiame unikaliame Pamario krašte, Mažojoje Lietuvoje, mes pirmą kartą darome stovyklą. Gavome vietą, kuri mums svarbi tiek istoriškai, tiek skautiškai. Stovyklos metu minėsime 100 metų sukaktį kada Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos, o ši sutartis ir buvo pasirašyta Šilutėje. Mums tai svarbu, nes čia mokytojavo skautų draugas filosofas Vydūnas, 1933 m. pirmą kartą Baltijos skautus aplankė pasaulio skautų įkūrėjas generolas lordas Robertas Baden Pauelis, o atgimus valstybei čia irgi atgimė skautų judėjimas“ , - sakė stovyklos viršininkas br. Paulius Tamolė.

Skautas istorikas br. Valdas Rakutis pasakoja, jog šiame krašte Lietuvos kariai, šauliai ir skautai atliko žygius, kurių pagalba vėliau Klaipėda buvo pripažinta Lietuvai. Kraštas turtingas ir savo švietėjiška veikla, čia Kristijonas Donelaitis sukūrė savo „Metus“. Spaudos draudimo metais Prūsijos Lietuvoje spausdinti lietuvių atgimimo leidiniai, kita lietuviška literatūra, po to gabenta knygnešių keliais į Didžiąją Lietuvą.

„Noriu padėkoti mūsų broliams istorikams Valdui Rakučiui ir Giedriui Globiui, kurie prisidėjo prie stovyklos vizijos kūrimo ir istorinio pagrindimo. Esu dėkingas svetingai priėmusiai Šilutei ir savo komandai, tai yra jos nuopelnas. Tikimės, kad ir jūrų skautai šioje stovykloje sužydės, juk ne kaskart prie marių stovyklaujam!“ , - stovyklos viršininkas br. Paulius.

Matai save prisidedant prie istorinės skautų jubiliejinės stovyklos? Registruokis: https://bit.ly/3dZmX0a