Kas Naujo?

Skautų naujienos

2020-06-01

Dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programoje!

dėl draugovių dalyvavimo Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programoje nuo 2020 m. rugsėjo mėn.

Nuo 2020 m. rudens Lietuvos skautija toliau vykdys NVŠ programą įvairiose Lietuvos savivaldybėse.

Programą galės tęsti jau dalyvaujantys vienetai, tačiau labai kviečiame prisijungti ir dar nei karto nedalyvavusias draugoves ir/arba dėl kažkokių priežasčių nutraukusias dalyvavimą.

 

Norintys dalyvauti:

  1. Vadovai turi būti išklausę Pedagoginių psichologinių žinių kursą (PPŽK) arba turėti pedagoginį išsilavinimą (norintiems, bet neturintiems PPŽK, LS sudaro sąlygas juos baigti nuotoliniu būdu). Taip pat reikia turėti privalomųjų kursų pažymėjimus: pirmosios med. pagalbos, higienos įgūdžių, turizmo organizavimo).
  2. Parengti pagal šabloną, atsispausdinti, perduoti pasirašyti tėvams ir surinkti iš vaikų sutartis dėl dalyvavimo NVŠ programoje, jas nuskenuoti ir pateikti savivaldybei (sutarties formas padedame užpildyti, konsultuojame). Sutartis reikia saugoti 10 metų, todėl jas reikia perduoti LS archyvavimui. Sutartys pasirašomos metams arba pusmečiui – priklauso nuo savivaldybės reikalavimų. Vienas vaikas gali dalyvauti tik vienoje NVŠ programoje.
  3. Sudaryti veiklų grafiką pusei metų (draugovės planas), pagal nustatytą formą iki veiklų pradžios pateikti koordinatorėms, kurios įkels į sistemą. Jei prašo savivaldybė, grafiką pateikti ir savivaldybei. Formas atsiunčia koordinatorės. Grafikus irgi reikia saugoti kartu su vaikų sutartimis. Grafiką skelbti viešai, supažindinti vaikus ir tėvus su numatomomis veiklomis. Jus tik reikia sudaryti veiklų grafiką, o visu administravimu pasirūpina NVŠ koordinatorės.
  4. Pagal grafiką į nustatytą formą pildyti vaikų lankomumą. Jei prašo savivaldybė, pasirašytą lankomumą nuskenuoti ir išsiųsti į savivaldybės švietimo skyrių atsakingam specialistui arba NVŠ koordinatorei. Lankomumo formas saugome su sutartimis, perduodame LS archyvavimui.
  5. Viešinti veiklas nurodant programos pavadinimą ir finansavimo šaltinį.

 

Pridėtinė vertė:

Savivaldybės skiria mėnesiui vaikui nuo 10,00 iki 20,00 EUR, kuriuos galima naudoti programos įgyvendinimui: atributikos įsigijimui, transportui, edukacijoms, turistiniam inventoriui, IT prekėms (galima įsigyti spausdintuvus-skenerius, laikmenas ir pan.), vadovų kvalifikacijai ir motyvacijai, kitoms priemonėms ar paslaugoms susijusioms su programos įgyvendinimu, renginiai ir t.t.

Pasirašant sutartis su savivaldybėmis ir sudarant išlaidų sąmatas visada deriname su vadovais ir numatome lėšų panaudojimą pagal draugovių poreikį.

Reikalingas priemones ir paslaugas vadovai perka patys, suderinę su koordinatorėm, siunčia skenuotas sąskaitas išrašytas Lietuvos skautijai apmokėti. Jei gaunamos popierinės sąskaitos su parašais, jas reikia atsiųsti paprastu paštu, kai baigiami pirkimai už veiklos pusmetį.

LS tarybos sprendimu lėšos skirstomos taip: 60 proc. - veiklai, 20 proc. - vadovo motyvacijai, 20 proc. -  administravimui.

 

Jeigu turi klausimų, visuomet drąsiai rašyk NVŠ koordinatorėms sesėms Janinai ir Irmai el. paštu nvs.skautai@gmail.com