Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Urtė Petrulytė

2020-01-27

Atstovauk Lietuvos skautijai - LiJOT žiemos forume!

Broli, sese, ar Tau 16 m. arba daugiau? Visada galvojai apie atstovavimą, bet nedrįsai? Pasinaudok išskirtine galimybe ir atstovauk Lietuvos skautijai LiJOT žiemos forume!

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) 

Tai didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas. Organizacijos gretose šiuo metu yra 66 didžiausios nacionalinės ir regioninės jaunimo organizacijos, o tai – tūkstančiai jaunų žmonių po vienu skėčiu. 

 

Žiemos forumas (kas tai?) 

Tai yra turinio formavimo renginys, kuriam įvykus yra išgryninamos idėjos LiJOT pavasario Asamblėjai ir tolesnės LiJOT bei narių organizacijų veiklos. Taip siekiama kokybiško interesų atstovavimo, didesnio narių supratimo ir įsitraukimo į bendrų pozicijų formavimą.

 

Renginio tikslas

Renginio tikslas – LiJOT organizacijų atstovams diskutuoti aktualiausiomis jaunimo politikos temomis, dėl kurių organizacijos dar neturi bendros pozicijos. Taip pat gali būti siekiama suformuoti konkrečias pozicijas, rekomendacijas, pasiūlymus įvairioms institucijoms, jaunimo organizacijoms aktualiais klausimais 

 

Jau susidomėjai? Registruokis čia iki vasario 14 d.!