Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Tomas Rimkus

2019-12-16

2020 m. susimokėjusių narystės mokestį vienetų sąrašas!

Visiems 3011 narių, susimokėjusiems nario mokestį už 2020 metus dėkojame, kad esate kartu, nes kartu mes galime nuveikti daugiau!

Besidžiaugdami nariais, primename Jūsų teises:

Sumokėdami organizacijos narystės mokestį šie vienetai patvirtina, kad yra pilnateisiai Lietuvos skautijos nariai, Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos atstovai Lietuvoje ir turi teisę:

  • Dalyvauti organizacijos valdyme;
  • Vykdyti Lietuvos skautijos jaunimo programą;
  • Dalyvauti LS ir tarptautiniuose skautų renginiuose;
  • Įsigyti ir naudoti LS uniformą ir ženklus;
  • Atstovauti Lietuvos skautijai dalyvaudami savo bendruomenės ir nacionalinėje veikloje.

 

O mes skelbiame naujausią 2020 m. nario mokestį susimokėjusių vienetų sąrašą.

Nario mokestis už 2020 metus buvo renkamas iki 2019 gruodžio 1 d. Nuo 2019 gruodžio 2 d. renkamas tik stojamasis narystės mokestis.

Vienetai, kurie nesusimokėjo iki gruodžio 1 d., LS Suvažiavimo metu negali gauti balso teisės, taip pat nesusimokėję ar narystės duomenis pateikę po gruodžio 1 d., ar pateikę netvarkingus duomenis, organizacijos Kalėdinio sveikinimo negaus.  

Kilus klausimams dėl nario mokesčio mokėjimo, neradus savo vieneto sąraše ar radus neatitikimų, prašome kreiptis į LS nacionalinį biurą el.p.: info@skautai.lt 

 

LS pirmija

 

 Vienetas neatitinka organizacijos struktūrinių nuostatų.

 

 

Susimokėjusių iki 2019-12-01 skautiškų vienetų sąrašas:

 

 

Kraštas

Tuntas

Draugovė

Alytus

Pilėnų

Eičiūnų draugovė

Margirio draugovė

V. Krėvės draugovė*

Karaliaus Mindaugo draugovė

Vydūno draugovė

Kaunas

 

Raganos vyr. skaučių draugovė

Stasio Jameikio skautų vyčių draugovė

Ąžuolų

Aukso gildija *

Trešnių draugovė

Vilkų draugovė

Kalno draugovė

Dubysos*

Perkūno ir Žvėrūnos draugovė

Pilies

Ąžuolyno draugovė

Skirgailos draugovė

Žemynos draugovė

Šventosios

J. Vareikio draugovė

Užusalių draugovė

Medeinės draugovė

Žaliakalnio

Felikso Šakalio draugovė

Antano Škėmos gildija*

Nikodemo Švogžlio- MILŽINO draugovė

Šv. Pranciškaus vilkų draugovė

Jiesios

Kaukų draugovė

Žalčio draugovė

Ašvienių draugovė

 

 

Minijos draugovė

Klaipėda

Gargždų*

Ievos Simonaitytės draugovė

Pamario

L. Rėzos draugovė

Pijaus Ambrozaičio skautų vyčių būrelis*

Tado Blindos draugovė

Taravos Anikės draugovė

 

Alicijos Rugytės

-

Jūros vyr. skaučių būrelis*

-

Salanto draugovė

Marijampolė

-

Kybartų Kęstučio ir Birutės draugovė

-

Medeinos vyr. skaučių draugovė

-

Mildos vyr. skaučių draugovė

 

A. Gustaičio skautų vyčių būrelis*

-

Šakių Vinco Kudirkos draugovė

 

Pranciškaus Petro Būčio draugovė

 

Petro Kriaučiūno draugovė

-

Vilkaviškio Gražinos draugovė

Prienų*

Mato Šalčiaus draugovė

Išlaužo draugovė*

Šilo draugovė

Sūduvos*

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus draugovė

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugovė

Panevėžys

 

Bakutės draugovė

Aušrinės draugovė

Skaistakalnio

Gabijos draugovė

Algirdo Gustaičio draugovė

Geležinio vilko draugovė*

Jurgio Kairio vardo draugovė

 

Gražinos Veronikos Janytės-Judickienės gildija*

 

Mirgos vyr. skaučių būrelis*

 

Medeinos draugovė

 

Simono Daukanto skautų vyčių draugovė

Nevėžio

 

Gabrielės Petkevičaitės Bitės draugovė

Žemynos draugovė

Partizano Vyčio draugovė

Kupos draugovė

Austėjos draugovė

Juozo Zikaro draugovė

Birutės draugovė

Šiauliai

Šiaulių

Antano Saulaičio draugovė

Aušros draugovė

Kupolės vyr. skaučių draugovė

Medeinos draugovė

Perkūno draugovė

Saulės draugovė

S. Goeso draugovė

Salduvės draugovė

Skaistgirio draugovė

LDK Gedimino draugovė

Eglės draugovė

Vydūno draugovė*

Tauragė

Bišpilio

Karšuvos draugovė

Martyno Jankaus draugovė*

Nemuno draugovė

Lukšių Ąžuolo draugovė

Medvėgalio*

Laukuvos Norberto Vėliaus draugovė

Obelyno draugovė

Šilalės Simono Gaudešiaus draugovė*

 

Brėkštos vyr. skaučių būrelis*

   

P. Jurgėlos-Jurgelevičiaus skautų vyčių būrelis*

Telšiai

Telšių

Džiugo draugovė

J. Šarausko vyčių draugovė

Šatrijos draugovė

Sofijos Kymantaitės - Čiurlionienės vyr. skaučių būrelis*

Gondingos

Kregždyno draugovė

Igno Končiaus draugovė

Perkūno Ąžuolo draugovė

 

Rietavo Vykinto draugovė

Utena

-

Visagino draugovė

-

Kunigaikščių Radvilų draugovė

Vilnius

Kernavės

Austėjos draugovė

Jorės vyr. skaučių draugovė

Jundų draugovė

Kerniaus skautų vyčių draugovė

Kregždučių draugovė

Pajautos draugovė

Ragučio draugovė

Taboro draugovė

Žalčio gildija

Vilkų draugovė

Skaisčio

Aitvarų draugovė

Baltojo lokio draugovė

Laumės vyr. skaučių draugovė

Lizdeikos skautų vyčių draugovė

Medeinos draugovė

Ragės draugovė

Spenglos draugovė

Vingio

Mildos draugovė*

Ąžuolyno draugovė*

Barboros Radvilaitės draugovė

Martyno Mažvydo draugovė

Šventaragio gildija*

Vydūno draugovė

Deglo draugovė *

 

A. Arbačiausko draugovė*

Jūrų skautų konferencija

Vidgauto

Dingės laivas*

Sednos laivas

Švyturio laivas

Neringos laivas

Nemuno

Deltinyčių įgula

J. J. Jurgėliavičiaus laivas

A. Smetonos laivas

A. Stulginskio laivas

Vytauto Didžiojo laivas

S. Dariaus ir S. Girėno laivas

J. Basanavičiaus laivas

E. Pliaterytės laivas

M.K. Čiurlionio laivas

Marko Polo laivas

Žiulio Verno laivas

K. Kolumbo laivas

Šventosios

LDK Kęstučio laivas

Vilkmergės laivas*

Širvintų jūrų skautai

LDK Vytenio laivas

Šešupės*

Jono Basanavičiaus laivas*

V. Kudirkos laivas

   

Tauragės laivas