Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-07-10

„Buvo 100, bus ir 2“

Marijampolės krašto stovykla šiemet vyko Jūrės miškuose, oras nelepino, bet „ar giedra ar lietus skautas niekad nepražus“.

Susirinko skautai iš Prienų, Pilviškių, Kalvarijos,Veiverių, Skriaudžių, Kybartų, Birštono, Seirijų, Kazlų Rūdos, Griškabūdžio, Marijampolės, Vilkaviškio ir Vilniaus jūrų skautai. Viso apie 300 skautų.

Laikas stovykloje prabėgo labai gretai. Programa buvo įdomi: kiekviena diena turėjo savo priesaką, kuris buvo aptariamas pastovyklėse rytinėje rikiuotėje. Po to dvasinės valandėlės, skautoromos, skautiškų įrenginių gamyba.
Tortų gamyba, varžybos, estafetės, orientacinis – skautai turėjo suktis, kad galėtų visur suspėti.

Nepakartojamas piligriminis žygis: vilkai keliavo 9 km, skautai 15 km, o kai kas net 23 km. Žygis baigėsi šv. Mišiomis Višakio Rūdos koplytėlėje, prie šaltinio.

Amatų dieną skautai mokėsi įvairių darbelių, drožinėjo, lipdė, pynė, klijavo. pagaminti darbeliai buvo parduodami mūgėje, uždirbtus stovyklinius pinigus „skautimus“ išleidome aukcijone.
Labai stipri buvo vyšnių pastovyklė, „vyšnios“ dirbo su skautų grupelėmis, vedė skautoramas, laužus, o šūkiai jų buvo labai nuotaikingi. Visada sulaukdavai jų pagalbos. Didžiausia buvo vyšnių pastovyklė– 70, po to Prienų – 50, Kybartų – 45 skautai.
Stovykloje pradėti registruoti rekordai mažiausias, didžiausias vilkiukas, skautas, vyšnia ir taip toliau. Ilgiausias šūkis, ilgiausias raportas ir kiti.

Komendantas Vytautas - „Kėkštas“ puikiai prižiūrėjo stovyklautojus ir buvo jiems autoritetu.

Vakarus praleistus prie laužų skautų būryje ilgai prisiminsime.
Šiemet didžioji rudens suega paminėti Skautijos įkūrimą Lietuvoje vyks Išlauže, tai skautai atsisveikino neilgam.