Kas Naujo?

Skautų naujienos

2019-08-01

Nauja duomenų sistema | Nario mokestis už 2020 m.

Rugpjūčio 1 d. prasideda nario mokesčio už 2020 m. rinkimas. Šį kartą procesas šiek tiek pakitęs. Nebelieka žiniaraščių ir mokomės naudotis nauja Lietuvos skautijos duomenų sistema!

Mieli vadovai,

Pradeda veikti nauja Lietuvos skautijos duomenų sistema, kuri padės organizacijai bei vadovams (t.y. draugininkams, tuntininkams, kraštų seniūnams bei jų pavaduotojams) geriau stebėti organizacijos pokyčius, augimą bei sekti statistiką. Šioje duomenų sistemoje bus kaupiama daug informacijos, apie narių laipsnius, įžodžius, apdovanojimus, todėl tikrai suprantame, kad reikės laiko viską perprasti.

Per šią duomenų sistemą vyks ir nario mokesčio rinkimas, o kad būtų paprasčiau br. Matas Daunys parengė Jums video filmuką, kuriame parodyta ir paaiškinta, kokius žingsnius reikia atlikti norint sumokėti vieneto nario mokestį už 2020 metus.

LABAI ATSIPRAŠOME, BET ŽINIARAŠČIŲ - NEBEPRIIMAME!

Visų pirma, per artimiausias dvi dienas Jūs į savo el. paštus gausite pakvietimus (jeigu per klaidą negavote arba pasimetė pakvietimas, parašykite savo tuntininkui arba seniūnui). Juose bus nuroda į registracijos anketą. 

Iškilus operacinės sistemos problemai (bugui) pranešti info@skautai.lt

Paspaudę ant žemiau pateikto video filmuko galite susipažinti su duomenų sistemos naudojimosi intrukcijomis.

 

Taip pat primenu Lietuvos skautijos eilinio vadovų suvažiavimo metu 2019 m. kovo 16 d. buvo patvirtinti nauji nario mokesčio dydžiai*:

LS nario mokesčio dydis – 12 EUR. visiems iki 29 m. ir vyresniems nei 29 m., jeigu pagal LS

struktūrinius nuostatus užima pareigas.

Jeigu šeimoje yra 2 LS nariai, nario mokestis – 11 EUR, jei 3 LS nariai – 8 EUR, jei 4 ir daugiau LS

narių – 6 EUR vienam asmeniui.

LS nariai, vyresni nei 29 metų (iki ateinančių kalendorinių metų liepos 1 d. sulauksiantys 30 metų) ir pagal LS struktūrinius nuostatus neužimantys vadovaujančių pareigų, moka 30 EUR nario mokestį.

LS pirmijos, etikos komisijos, kontrolės komisijos ir LS tarybos nariai, vyresni nei 29 metų, moka kaip vadovaujančias pareigas užimantys vadovai.

Į šeimoje esančių LS narių skaičių įskaičiuojami visi (vyresni ir jaunesni nei 29 metų), tačiau nuolaidos taikomos tik nuo 12 EUR mokesčio (pvz., šeimoje yra keturi LS nariai: du jaunesni nei 29 metų, ir du vyresni nei 29 metų, iš kurių tik vienas užima vadovaujančias pareigas – tada nario mokestis atitinkama tvarka yra 6 EUR, 6 EUR, 6 EUR, 30 EUR).

Lietuvos skautijos nario mokestis renkamas kas metus nuo liepos 1 dienos iki gruodžio 1 dienos už ateinančius metus t. y. 2020 m. Nario mokestį galima mokėti vienetais arba asmeniškai, nurodytose skiltyse įrašant informaciją apie vienetą, kuriam priklausai. Vienetai, atitinkantys LS struktūrinius nuostatus, bet nario mokestį susimokėję po gruodžio 1 d. negauna balso teisės LS Suvažiavime.

*Lietuvos skautijos eilinio vadovų suvažiavimo metu 2019 03 16 d. buvo patvirtinti nauji nario mokesčiai nuo 2020 01 01 d., kadangi nuo liepos 1 d. pradedame rinkti nario mokestį už 2020 metus pradeda galioti naujai patvirtinti įkainiai.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pateiktame projekte buvo įsivėlusi redakcinė klaida ir nurodyta neteisinga nario mokesčio įsigaliojimo data – 2020 07 01 d., ji turi būti  - 2020 01 01 d., nes nario mokestis mokamas už visus metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., o liepos 1 d. terminas yra nuo kada pradedamas rinkti nario mokestis už kitus metus.

Taip pat primename:

Naujai prisijungę vaikai bei vaikai neturintys jaunimo programos dalyvio narystės sutarties turi ją pasirašyti. Sutarčių atsiųstų kartu su 2019 metų žiniaraščiu iš naujo tiems patiems vaikams pasirašyti nereikia, šios sutartys galioja. 2018 metais įsigaliojus asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui, labai svarbu, kad vaikų tėvai pasirašytų narytės sutartis (Pridedame Lietuvos skautijos asmens duomenų tvarkymo taisykles).

Visi pilnamečiai organizacijos nariai bei vadovai užimantys pareigas turi būti pasirašę savanoriškos veiklos sutartis, todėl kurie dar nesate atsiuntę labai laukiame.

Jaunimo programos dalyvio ir savanoriškos veiklos sutartis bei kitą naudingą informaciją rasite čia: https://www.skautai.lt/dokumentai/3-vadovams