Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-07-04

“Svajonių vasara”

Vasara viliote vilioja savo šiluma į gamtą, į naujas pažintis ir naujas patirtis. Šiais metais TS Šiaulių skyrius ir Jaunųjų konservatorių lyga organizavo vasaros poilsio stovyklą kartu su Tauragės skautais.. Stovykla vyko Kelmės rajone Graužikų kaime nuo birželio 18 iki 24 dienos.

Apsigyvenome buvusiame Graužikų pagrindinės mokyklos pastate. Jau pirmą stovyklavimo dieną vykome į Šatrijos kalną, kur linksmai ir prasmingai praleidome laiką. Mokiniai buvo supažindinti su Šatrijos kalno legendomis ir istorija, papasakota žemaitijos krašto papročių ir tradicijų. Gyva istorijos pamoka ant Šatrijos kalno ilgai išliks mokinių sąmonėje.

Vakare, prie laužo, vyko viktorina iš Lietuvos istorijos. Aktyviausi mokiniai buvo apdovanoti prizais. Viktoriną laimėjo tauragiškis Vytautas Kisielius. Ilgai negeso laužas, vyko aktyvi diskusija.

Kitą dieną pėsčiomis ėjome į Palendrių Šv. Benedikto vienuolyną. Pakeliui sutiktiems žmonėms pasakojome kas ęsame, kur einame. Visi sutikti žmonės buvo geranoriški, maloniai bendravo. Kelionės metu užklupęs lietus padėjo pažinti vaikus, o stovyklautojams patikrinti charakterį, ištvermę, gebėjimą padėti draugui. Kiek pradžiuvome kol pasiekėme vienuolyną. Čia mus maloniai priėmė broliai benediktinai, papasakojo vienuolių benediktinų ordino įkūrimo istoriją ir šio vienuolyno įsikūrimą ir misiją Lietuvoje.

Projekto partnerė LPKTS Šiaulių skyriaus taryba padovanojo stovyklautojams Aldonos Traškinienės knygelę “…iš senelių albumo…”, kurioje pasakojama tremtinių šeimos istorija. Mokinius paskatino užrašyti savo šeimos istoriją, gerbti ir vertinti šeimą.

O kitą dieną sulaukėme svečių iš Vilniaus. Stovyklą aplankė LR seimo narys Egidijus Vareikis ir JKL generalinė sekretorė Daiva Rupulevičiūtė. Seimo narys stovyklautojams pasakojo apie Europos sąjungą, apie Lietuvos vietą ES. Mokiniai gavo daug informacijos apie ES plėtrą, jos ekonomiką. Ši medžiaga bus reikalinga istorijos ir geografijos pamokose, manau, bus įdomi ir stovyklautojų šeimų nariams.

Sunkus buvo atsisveikinimas su stovykla ir vienų su kitais, ilgi apsikabinimai ir žodžiai “susirašysim” lydėjo kiekvieną. Puikūs stovyklautoja buvo Tauragės skautai; Vytautas Kisielius – viktorinos apie Lietuvos istoriją nugalėtojas ir prisistatymo organizatorius. Darius Lukošius – jauniausias ir ištvermingiausias žygio į Palendrių vienuolyną dalyvis. Ieva Gudavičiūtė ir Kristina Budriūtė – išradingiausios programų rengėjos. Kotryna Skystimaitė – žingeidžiausia stovyklos skautė. Pranas Grinkevičius – draugiškiausias, visada padedantis draugui stovyklautojas. Šiaulietės Paula Zibalytė ir Gedvilė Pociutė – idėjų generatorės ir kolektyvo siela.

Už gerą stovyklos darbo organizavimą dėkojame TS Šiaulių regiono vadybininkei Jūratei Burakauskienei ir JKL Šiaulių skyriaus pirmininkei Ingai Šimkutei, bei nariui Vyteniui Macijauskiui. Visiems stovyklautojams linkim geros tolimesnės vasaros.

Projekto koordinatorė S.Staškuvienė