Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Karolis Mackevičius

2019-06-01

Vadove, ar girdėjai apie NVŠ programos galimybes?

Kviečiame Lietuvos skautijos vadovus dalyvauti LS Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio (NVŠ) programoje finansuojamoje iš Europos sąjungos ar savivaldybių lėšų.

Kviečiame Lietuvos skautijos vadovus dalyvauti LS Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio (NVŠ) programoje finansuojamoje iš Europos sąjungos ar savivaldybių lėšų.

Nuo ko pradėti?

Tam reiktų sudaryti su vaikais/tėvais sutartis, jei jie dar nėra paskyrę niekam savo NVŠ krepšelio (vaikai visada gali rinktis, kam skirs savo krepšelį), kuris skirtingose savivaldybėse gali būti 10-20 eur./mėnesiui vienam vaikui.

Ką svarbu žinoti vadovui?

NVŠ krepšelį turi teisę gauti visi vaikai besimokantys pagal Bendrojo ugdymo programą. Vadovais gali būti asmenys turintys pedagoginį išsilavinimą, arba baigę PPŽK kursą, turintys visus privalomus pirmosios pagalbos, higienos kursų pažymėjimus.

Kaip organizuoti NVŠ veiklą?

Skautija yra parengusi bendrą visoms savivaldybėms programą, pagal organizacijos Jaunimo programos reikalavimus, pagal kurią ir dirba visi skautijos vadovai. Vadovai, dalyvaujantys NVŠ programoje, privalo sudaryti veiklų grafikus pusmečiui, per mėnesį veiklos turi vykti 8 val., per savaitę veiklos gali trukti nuo 2 iki 8 val. ir daugiau. Mėnesio veiklos gali būti suintensyvinamos ir vykti ne būtinai kiekvieną savaitę po 2 valandas.

Kaip bus galima naudoti lėšas?

Gautas lėšas vadovai gali panaudoti priemonėms reikalingoms programai įsigyti, uniformoms, kitai atributikai, autobusų nuomai į edukacijas, skautiškus renginius. 20 proc. gautų lėšų yra skiriama vadovo motyvacijai, vadovas už jas gali  apsimokėti seminarų mokesčius, įsigyti sau asmeniškai skautišką ar turistinį inventorių. Organizacija sudaro galimybę iš NVŠ lėšų pasidengti nario mokestį.

Norintys prisijungti vadovai apie ketinimus turėtų informuoti NVŠ programų koordinatores iki birželio 15 d. el. paštu: nvs.skautai@gmail.com.