Kas Naujo?

Skautų naujienos

2019-04-08

Suraskime vadovų Tavo kraštui!

Stratuoja projektas „10 naujų vadovų Tavo kraštui“.

 Atsinaujinusi LS Pirmija šiais metais nori atgaivinti projektą „10 naujų vadovų Tavo kraštui“, siekdama padėti kraštuose surasti naujus vadovus, juos įtraukti ir taip plėsti mūsų organizaciją.

 

 

Jeigu jaučiate, kad Jūsų kraštui reikia „šviežio kraujo“ - priimkite iššūkį ir registruokitės.

Projektas trukmė: 6-8 mėnesiai vienam kraštui.


TIKSLAS: padėti kraštui arba tuntui susirasti, apmokyti, ir įlieti į darbą naujų vadovų. Nauji vadovai gali būti žmonės iš išorės, arba suaugę skautai, kurie dar niekada nebuvo vadovais arba kurie jau buvo atitrūkę nuo skautų veiklos. 

KAIP VISKAS VYKS:

1. Iki balandžio 21 d. laukiame kraštų reakcijos. Su sureagavusiais kalbamės telefonu, aiškinamės pirminį poreikį, krašto norą „paaugti“ ir potencialias galimybes.

2. Iki gegužės 19 d. atvykstame į kraštą susitikti su vadovais, kartu susidarome konkrečių, krašto specifikai reikalingų veiksmų planą.

3. Iki birželio 19d. vykdome veiksmus: didiname bendrą skautų žinomumą regione, siunčiame užklausimus institucijoms, bendraujame su mokyklomis, susitinkame su potencialiais naujais vadovais, ir pan.

4. Birželio - liepos mėn. įvyksta pradžiamokslio mokymai potencialiems naujiems vadovams. 

5. Taip pat tuo laikotarpiu įvyksta renginys, skirtas įtraukti naujokus į krašto veiklą: susipažinimas su esamais vadovais, konkrečių atsakomybių numatymas, asmeninių mentorių priskyrimas. 

6. Vasarą ir kraštų sezonų uždarų metu naujokai atlieka priskirtas atsakomybes: pagalba stovyklose, draugovėse ir kt.

7. LS vadovų sąskrydyje naujokams sudaroma papildoma programa pagal poreikį. 

8. Rugsėjo/spalio mėn. įvyksta draugininkų mokymai, sutariamos naujos atsakomybės. 

 

Visuose šiuose projektuose aktyviai dalyvauja LS Pirmija ir pats kraštas. Atsakomybės pasiskirsto taip:

 

1. Pirmija:

 

- Įvairiais komunikacijos kanalais didina bendrą skautų žinomumą regione.
- Parengia ir išsiunčia kvietimus prisijungti prie skautų veiklos vietinėms institucijoms: mokykloms, savivaldybėms, bendruomenėms.

- Su susidomėjusiais bendrauja el.paštu, telefonu.

- Suorganizuoja pradžiamokslio mokymus krašte ir iš dalies arba pilnai padengia jų kaštus

- Suorganizuoja krašto vadovų susipažinimo, komandiškumo skatinimo, motyvavimosi renginį krašte ir iš dalies arba pilnai padengia jo kaštus.

- Suorganizuoja pirmo lygio draugininkų mokymus ir iš dalies arba pilnai padengia jų kaštus 

- Palaiko nuolatinį ryšį su atsakingu krašto/tunto atstovu, stebi, kaip sekasi, konsultuoja, jei labai reikia - nuvažiuoja gyvai susitikti su kuo reikia.

 

2. Kraštas: 

 

- Randa žmogų (tai gali būti pats seniūnas, pavaduotojas ar koks kitas autoritetingas ir vietines realijas gerai žinantis skautas), atsakingą už procesą krašte

- Gyvai bendrauja su vietinėmis institucijomis. T.y. Pirmija susitaria dėl susitikimo, o Krašto atstovai į tą susitikimą eina ir viską gyvai pristatinėja. 

- Kviečia savo nevadovaujančius suaugėlius arba seniau vadovavusius, bet atitrūkusius vadovus (alumnius) prisijungti

- Pasirūpina, kad naujai rasti vadovai dalyvautų reikalinguose mokymuose

- Pasirūpina, kad kuo daugiau esamų ir naujų vadovų dalyvautų susipažinimo ir susidraugavimo renginyje, skirtame integruoti naujokus į kraštą

- Randa kiekvienam naujokui vietą krašto/tunto veikloje bei asmeninį mentorių (tas pats mentorius gali dirbti su visais naujokais, bet praktika rodo, kad geriau kokybiškai dirbti su 2-3 žmonėmis, nei su 10 vienu metu)

 

Taigi, jei Jums atrodo, kad Jūsų kraštui reikia pastirpinimo kuo skubiau rašykite laišką suaugusieji@skautai.lt el. paštu ir pradėsime procesą!

 

Žmogiškųjų išteklių skyriaus (ŽIS) koordinatorė
Justina Milutytė