Kas Naujo?

Skautų naujienos

2019-01-28

LS eilinis vadovų suvažiavimas ATNAUJINTA

Informacija apie artėjantį LS eilinį vadovų suvažiavimą.

 

Kada? 2019 m. kovo mėn. 16 d.

Suvažiavimo vieta: "Santakos slėnis", K. Baršausko g. 59, Kaunas

 

Programa
Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2018 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, renkami 8 nauji Tarybos nariai. Bus pristatoma nauja 2019-2022 m. LS strategija, atnaujinta jaunimo programa. Suvažiavimo dalyviai taip pat bus supažindinti su numatomais 2019 m. nacionaliniais renginiais.

Dalyviai

Į suvažiavimą kviečiami visi LS nariai turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai. Užimantys dvi ir daugiau pareigas (pvz. Tarybos nario ir draugininko) gauna tik vieną balso teisę. Taip pat nėra galimybės dalyvaujant Suvažiavime deleguoti antro žmogaus savo antrų pareigų balsui išnaudoti. 

Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai. Svečio teisėmis dalyvaujančių dalyvių prašysime susimokėti 7,00 EUR dalyvio mokestį, atliekant pavedimą: Lietuvos skautija, LT36 7290 0000 0060 6983, AB “Citadele” bankas, mokėjimo paskirtyje nurodyti "Suvažiavimo dalyvio mokestis".

Jei suvažiavimo delegatai dalyvauja pagal kito skauto(-ės) įgaliojimą, reikalingą dokumentą reikia atsivežti su savimi ir pristatyti registratūroje. 

Draugovės, turinčios balso teisę, turi gauti tai patvirtinantį laišką iki kovo 1 d. Jei jo negavote, galite pateikti užklausą info@skautai.lt

* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2019 m. susimokėjusių draugovių vadovams.

 

Registracija

Registracija vyksta iki kovo mėn. 4 d. Registracijos anketa skelbiama skautai.lt ir bus siunčiama delegatams el. paštu.

Registracijos anketa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZQ1SOZkOb0WqyA89frzh_fAzN8_cV9cPEr2dTbW43UF4zyA/viewform?usp=sf_link

Klausimai suvažiavimui

Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki kovo 5 d. Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkei Loretai Baumgartner el. paštu: taryba@skautai.lt

 

Kandidatai į LS Tarybą

Kandidatais į Tarybą Suvažiavime pripažįstami asmenys, kurių kandidatūras raštu pasiūlo krašto vadija arba ne mažiau kaip 3 Suvažiavimo delegatai. Pasiūlymai turi būti pateikti Suvažiavimo rengimo komisijai likus ne mažiau kaip 1  savaitei iki Suvažiavimo. Delegavimo dokumentus iki kovo 10 d. reikia atsiųsti LS administracijos skyriaus koordinatorei el. paštu: info@skautai.lt

 

Suvažiavimo metu, jeigu dar nepasirašėte, bus pasirašomos atnaujintos savanorystės sutartys pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą. Prašome turėti asmens dokumentą su savimi.

 

Darbotvarkė: https://drive.google.com/file/d/1EGq7oeYiw2aZyRQMbgEbiGMYUm0xIxOl/view?usp=sharing

LS 2018 m. veiklos ataskaita https://www.scribd.com/document/400800478/LS-2018-m-Veiklos-Ataskaita

LS 2019-2022 m. strategijos projektas https://www.scribd.com/document/400800494/LS-Strategijos-2019-2022-Projektas

Nario mokesčio didinimo projektas https://www.scribd.com/document/400800508/Nario-Mokes%C4%8Dio-Didinimo-Projektas

 

 

Renginio draugai: Jaunimo reikalų departamentas