Kas Naujo?

Skautų naujienos

2019-01-03

Laipsniais sninga!

LS Taryba kviečia ruošti dokumentus vyresniškumo laipsniams.

Labas broli, labas sese!

Atrodo ką tik pradėjai aktyviai skautauti, o prabėgo jau pora ar net daugiau metų? Vadovavai draugovei ar padėjai draugininkui? Ką gi, atrodo, kad tu užsitarnavai aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį!

 

Kaip jį gauti? Tai apibrėžia vyresniškumo laipsnių nuostatai, kuriuos gali rasti čia, o jei trumpai, tai:

 

 norint tapti paskautininku, tau reikia:

- būti bent 20-ies metų ir priklausyti organizacijai ne mažiau nei dvejus metus;

- eiti ne žemesnes kaip draugininko pavaduotojo pareigas ar būti tunto, krašto vadijos, LS Pirmijos, kontrolės komisijos nariu ne trumpiau nei dvejus metus;

 - per dvejus metus būti baigus ar pravedus bent 1-erius LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus

kvalifikacijos kėlimo kursus. Reikia pateikti pažymėjimo kopiją.

 

 skautininku:

- daugiau nei 4 metus turėti paskautininko laipsnį;

- eiti ne žemesnes kaip draugininko pareigas ar būti tunto, krašto vadijos, Pirmijos, Tarybos nariu ne

trumpiau kaip 2 metus;

- per paskutinius 4 metus būti baigus arba būti pravedus bent 2-jus LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus.

 

vyresniuoju skautininku:

 - būti skautininku ne trumpiau nei 10 metų;

 - būti baigus arba būti pravedus Medinių kauliukų (Gilwell) kursus;

 - ne trumpiau kaip 2 metus būti ėjus LS Pirmijos skyriaus vedėjo, Tarybos nario, vyriausiojo skautininko pareigas.

 

Reikalingus (mokymų pažymėjimo kopiją, skautišką CV bei krašto vadijos protokolo išrašą) pilnos

 komplektacijos, tvarkingus dokumentus iki 2019 m. sausio 29 d. siųskite s. Rūtai Šmitaitei el. paštu: ruta.smitaite@yahoo.com Iki vasario 5 d. reikalavimus atitinkantys kandidatai bus pakviesti dalyvauti posėdyje vasario 9 d. Kaune.

Papildomas dokumentų teikimas prieš posėdį neplanuojamas.

Kilus neaiškumams rašykite sesei Rūtai ruta.smitaite@yahoo.com.

 

 

 Lietuvos skautijos Taryba