Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-12-14

Skelbiame už 2019 m. susimokėjusių narystės mokestį vienetų sąrašą!

Visiems, susimokėjusiems nario mokestį už 2019 metus dėkojame, kad esate kartu, nes kartu mes galime nuveikti daugiau!

Visiems, susimokėjusiems nario mokestį už 2019 metus dėkojame, kad esate kartu, nes kartu mes galime nuveikti daugiau!

Primename:

Sumokėdami organizacijos narystės mokestį šie vienetai patvirtina, kad yra pilnateisiai Lietuvos skautijos nariai, Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos atstovai Lietuvoje ir turi teisę:

·         Dalyvauti organizacijos valdyme;

·         Vykdyti Lietuvos skautijos jaunimo programą;

·         Dalyvauti LS ir tarptautiniuose skautų renginiuose;

·         Įsigyti ir naudoti LS uniformą ir ženklus;

·         Atstovauti Lietuvos skautijai dalyvaudami savo bendruomenės ir nacionalinėje veikloje.

Daugiau apie tai ką gero gauni mokėdamas nario mokestį gali paskaityti čia.

 

O mes skelbiame naujausią 2019 m. nario mokestį susimokėjusių vienetų sąrašą.

Primename: Nario mokestis už 2019 metus buvo renkamas iki 2018 gruodžio 1 d. Nuo 2018 gruodžio 2 d. renkamas tik stojamasis narystės mokestis.

Vienetai, kurie nesusimokėjo iki gruodžio 1 d., LS Suvažiavimo metu negali gauti balso teisės, taip pat nesusimokėję ar narystės duomenis pateikę po gruodžio 1 d., ar pateikę netvarkingus duomenis, organizacijos Kalėdinio sveikinimo gali negauti. 

Kilus klausimams dėl nario mokesčio mokėjimo, neradus savo vieneto sąraše ar radus neatitikimų, prašome kreiptis į LS nacionalinį biurą el.p. info@skautai.lt 

 

LS pirmija

 

 Vienetas neatitinka organizacijos struktūrinių nuostatų.

** Vieneto duomenys dar tikslinami.

 

 

Susimokėjusių iki 2018-12-14 skautiškų vienetų sąrašas:

 

Kraštas Tuntas Draugovė
Alytus  Pilėnų  Margirio draugovė
V. Krėvės draugovė
Karaliaus Mindaugo draugovė 
Kaunas  - Raganos vyr. sk. draugovė 
Stasio Jameikio vyčių draugovė 
Ąžuolų  Vilkijos Nemuno draugovė 
Vilkijos patyrusių sesių draugovė 
Vilkų draugovė
Dubysos* Perkūno ir Žvėrūnos draugovė**
Pilies Skirgailos draugovė*
Vlado Jezukevičiaus drauovė
Šv. Kazimiero draugovė
Žemynos draugovė
Šventosios Justino Vareikio draugovė 
Užusalių draugovė 
Medeinės draugovė
Žaliakalnio Felikso Šakalio draugovė
Šv. Pranciškaus vilkų draugovė
Antano Škėmos draugovė
Jiesios Kaukų draugovė
Žalčio vilkų gauja
Ašvienių draugovė
Klaipėda  Gargždų* Ievos Simonaitytės draugovė**
Vydūno draugovė**
Pamario* L. Rėzos draugovė*
Tado Blindos draugovė
Taravos Anikės draugovė
- Minijos draugovė
- Alicijos Rugytės draugovė
- Jūros vyr. sk. Būrelis 
- Salanto draugovė
Marijampolė - Pranciškaus Petro Būčio draugovė
- Kybartų Kęstučio ir Birutės draugovė
- Medeinos vyr. skaučių draugovė
- Mildos vyr. skaučių draugovė
- A. Gustaičio skautų vyčių būrelis
- Šakių Vinco Kudirkos draugovė
- Jono Totoraičio draugovė**
- Veiverių Kunigaikščio Gedimino draugovė
- Vilkaviškio Gražinos draugovė
Prienų Birštono draugovė**
Mato Šalčiaus draugovė 
Išlaužo draugovė
Šilo draugovė 
Sūduvos* Kazlų rūdos Kazio Griniaus draugovė
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugovė
- Kalvarijos Magdalenos Avietėnaitės draugovė **
Panevėžys  - Simono Daukanto būrelis
Medeinos draugovė
Aukštaitijos Bakutės draugovė
Austėjos draugovė
Aušrinės draugovė
Skaistakalnio Gabijos draugovė
Algirdo Gustaičio draugovė
Geležinio vilko draugovė
Jurgio Kairio draugovė
Gabrielės Petkevičaitės Bitės draugovė

Nevėžio
Juozo Zikaro  draugovė
Austėjos draugovė
Tumo Vaižganto draugovė*
Partizano Vyčio draugovė*
Žemynos draugovė
Birutės draugovė
Šiauliai  Šiaulių  Antano Saulaičio vyčių draugovė
Aušros draugovė 
Kupolės vyr. skaučių draugovė
Aitvarų draugovė
LDK Gedimino draugovė
Perkūno draugovė
Saulės draugovė 
Salduvės draugovė 
Vydūno draugovė
- S. Goeso draugovė
- Skaistgirio draugovė
-  Medeinos draugovė 
Tauragė  Bišpilio  Karšuvos draugovė
Romualdo Marcinkaus draugovė**
Martyno Jankaus draugovė 
Nemuno draugovė
Ąžuolo draugovė**
Kunigaikščio Gedimino draugovė**
Medvėgalio Laukuvos Norberto Vėliaus draugovė 
Dariaus ir Girėno draugovė**
Obelyno draugovė
Šilalės Simono Gaudešiaus draugovė
- Brėkštos vyr. sk. būrelis
Telšiai  Telšių  Džiugo draugovė 
J. Šarausko vyčių draugovė 
Šatrijos draugovė 
Sofijos Kymantaitės - Čiurlionienės būrelis
Gondingos
 
Igno Končiaus draugovė 
Plungės Kregždyno draugovė
Perkūno Ąžuolo draugovė
- Rietavo Vykinto draugovė 
Utena  - Visagino draugovė
- A. Kulviečio draugovė 
- Šilelio draugovė**
- Kunigaikščių Radvilų draugovė
- Svėdasų draugovė**
Vilnius  Kernavės  Austėjos draugovė*
Jorės vyr. sk. draugovė 
Jundų draugovė 
Kerniaus vyčių draugovė 
Kregždučių draugovė 
Pajautos draugovė*
Ragučio draugovė 
Taboro draugovė
Vilkų draugovė 
Žalčio gildija*
Skaisčio  Aitvarų gildija
Baltojo lokio draugovė 
Kerpyčiaus draugovė 
Laumės vyr. skaučių draugovė 
Lizdeikos vyčių būrelis
Medeinos draugovė  
Merkio draugovė
Ragės draugovė 
Spenglos draugovė 
Vingio  Mildos draugovė 
Ąžuolyno draugovė 
Barboros Radvilaitės draugovė 
Vydūno draugovė
Deglo draugovė
Martyno Mažvydo draugovė 
- Trakų draugovė*
- A. Arbačiausko draugovė**
Jūrų skautų konferencija  Vidgauto  Dingės laivas 
Švyturio laivas
Sednos gintarių laivas
Neringos laivas 
Nemuno   Deltinyčių įgula
J. J. Jurgėliavičiaus laivas 
A. Smetonos laivas 
A. Stulginskio laivas 
J. Basanavičiaus laivas
E. Pliaterytės laivas
Marko Polo laivas
Vytauto Didžiojo laivas 
M. K. Čiurlionio laivas
S. Dariaus ir S. Girėno laivas
Žiulio Verno laivas
K. Kolumbo laivas 
Šventosios  LDK Kęstučio laivas 
Širvintų jūrų skautai
Vilkmergės laivas 
LDK Vytenio laivas
Šešupės* Jono Basanavičiaus laivas