Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-11-14

Atgimusios Lietuvos skautų gimtadienis!

Šveskime atgimusios Lietuvos skautų gimtadienį! 1988 11 14 tai ne šiaip data!

Ar žinai, kad 1988 11 14 yra atgimusios Lietuvos skautų gimtadienis?
Tą dieną buvo įkurtas Lietuvos skautų sąjungos atkuriamasis štabas. Šio štabo veikla yra šiandien vykstančios skautiškos veiklos pradžia ir šaknys.
 
Nuotraukų autorius sąjūdžio fotografas Andriaus Petrulevičiaus
 
Nuotraukų autorius sąjūdžio fotografas Andriaus Petrulevičiaus
 
Atkūrėjai: vilniečiai Daiva bei Artūras Andriušaičiai ir išeivijos sesė Stefa Gedgaudienė.
Šie žmonės su Sąjūdžio finansine ir kitokia pagalba subūrė komandą, kuri per 5 mėnesius atliko didžiulį darbą:
- Surinko, subūrė po visą Lietuvą išsibarsčiusius jau tada užsimezgusius pirmuosius skautiškos veiklos
židinius (Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Varėnoje, Alytuje, Marijampolėje, Kybartuose, Vilkaviškyje,
Klaipėdoje, Mažeikiuose, Šiauliuose ir Skaudvilėje) ir senuosius tarpukario skautus (žinomiausi:
Stasys Jameikis, Romualdas Tupčiauskas, Alina Doreckienė, Feliksas Šakalys, Balys Gajauskas, Koleta
Jurskienė, Algirdas Berkevičius ir kt.).
- Išleido 6 numerius pirmojo skautiško leidinio „Skautas“, kuriame buvo visa svarbiausia informacija
veiklai pradėti: istorija, B-P mintys, kandidato programa, patyrimo laipsnių programos, senųjų
skautų prisiminimai ir kt.
- Suorganizavo pirmąją visos Lietuvos skautų sueigą 1989 m. vasario 12d. Vilniuje, Lietuvos
Nepriklausomybei paminėti.
- Paruošė pirmuosius vaikus įžodžiui 1989 balandžio 23 d. Vilniuje (ant Trijų Kryžių kalno), Kaune (ant
Pyplių piliakalnio), Alytuje ir Varėnoje.
- Galiausiai, parengė dokumentus ir suorganizavo atkuriamąjį Lietuvos skautų sąjungos suvažiavimą
1989 04 29-30. Skautai, yra pirmoji jaunimo organizacija, atsikūrusi ir oficialiai veikianti Lietuvoje
nuo pat atgimimo pradžios!
Nuotraukų autorius sąjūdžio fotografas Andriaus Petrulevičiaus
 
Nuotraukų autorius sąjūdžio fotografas Andriaus Petrulevičiaus
 
Nuotraukų autorius sąjūdžio fotografas Andriaus Petrulevičiaus
 
Nuotraukų autorius sąjūdžio fotografas Andriaus Petrulevičiaus
 
Štabo veikla buvo sekama KGB, pagal to laikmečio situaciją štabo nariai rizikavo savo gyvybe ir ateitimi.
Nepamirškime aktyviausių štabo narių: Artūras Andriušaitis (Vilnius, štabo subūrėjas ir įgaliotinis), Daiva
Kišerauskaitė (Vilnius, štabo administratorė), Ona Gricienė (Vilnius, štabo finansininkė), Rimantas
Astrauskas (Vilnius, leidinio „Skautas“ redaktorius), Feliksas Šakalys ir Ričardas Malkevičius (Kaunas, pirmojo
skautiško statuto ir nuostatų kūrėjai, atsakingi už veiklą Kauno krašte), Albinas Puidokas (Vilnius, atsakingas
už veiklą Vilniaus krašte), Artūras Višnevskis (Mažeikiai, atsakingas už veiklą Žemaitijoje), Rimantas Ulevičius
(Klaipėda, atsakingas už veiklą Mažojoje Lietuvoje) ir Sigitas Arnauskas (Varėna, atsakingas už veiklą Pietų
Lietuvos krašte).
 
Iš KGB archyvų
 
Daugiau apie atkuriamojo štabo veiklą skaitykite sesės Nomedos Bepirštytės straipsnyje 2018 m. žurnalo
„Mūsų Vytis“ numeryje nr. 251/252 (https://www.facebook.com/Mūsų-Vytis-568029329916666/).