Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-11-06

Konferencija KODAS „Jaunimas“

2018 m. lapkričio 15 d. nuo 9 val. Kviečiame registruotis į Ketvirtąją jaunimo tyrėjų TARPDALYKINĘ MOKSLINĘ PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ KODAS „Jaunimas“

 

Kviečiame registruotis į

Ketvirtąją jaunimo tyrėjų

TARPDALYKINĘ MOKSLINĘ-PRAKTINĘ 

KONFERENCIJĄ

KODAS „JAUNIMAS“

2018 m. lapkričio 15 d. nuo 9 val.

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras

Saulėtekio al. 5, Vilnius

KONFERENCIJOS GLOBĖJAS:

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis

 

Konferencijos tikslas – pristatyti įvairių sričių mokslinius jaunimo tyrimus, plėtoti tarpdalykinį mokslinį diskursą jaunimo tyrimų temomis ir vystyti mokslininkų, jaunimo politiką formuojančių bei su jaunimu dirbančių praktikų dialogą.

Organizatoriai. Vilniaus universitetas, Lietuvos karo akademija, Mykolo Romerio Universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. 

Konferencijos programą rasite prisegtuke.

Registruotis galite užpildę anketą internete iki lapkričio 14 d. 17 val.:  https://docs.google.com/forms/d/1zoGNDxz09sN-goENoOm7iMdQ1xqs8Yb67iU2UMHPKIc/edit?usp=sharing

Informacija apie konferenciją teikiama el. paštu: rita.andrejeva@jrd.lt  

 

Kviečiame registruotis į

Ketvirtąją jaunimo tyrėjų

TARPDALYKINĘ MOKSLINĘ-PRAKTINĘ 

KONFERENCIJĄ

KODAS „JAUNIMAS“

2018 m. lapkričio 15 d. nuo 9 val.

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras

Saulėtekio al. 5, Vilnius

image.png

KONFERENCIJOS GLOBĖJAS:

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis

 

Konferencijos tikslas – pristatyti įvairių sričių mokslinius jaunimo tyrimus, plėtoti tarpdalykinį mokslinį diskursą jaunimo tyrimų temomis ir vystyti mokslininkų, jaunimo politiką formuojančių bei su jaunimu dirbančių praktikų dialogą.

Organizatoriai. Vilniaus universitetas, Lietuvos karo akademija, Mykolo Romerio Universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. 

Konferencijos programą rasite prisegtuke.

Registruotis galite užpildę anketą internete iki lapkričio 14 d. 17 val.:  https://docs.google.com/forms/d/1zoGNDxz09sN-goENoOm7iMdQ1xqs8Yb67iU2UMHPKIc/edit?usp=sharing

Informacija apie konferenciją teikiama el. paštu: rita.andrejeva@jrd.lt  

 

Ketvirtoji jaunimo tyrėjų

TARPDALYKINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

KODAS „JAUNIMAS“

2018 m. lapkričio 15 d.

Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras

Saulėtekio al. 5, Vilnius

KONFERENCIJOS GLOBĖJAS:

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

 • 8.30-9.00 Registracija
 • 9.00-9.30 Konferencijos atidarymas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. Pranckietis

Vilniaus universiteto Rektorius prof. A. Žukauskas

 

 • 9.30-11.00 Plenarinė sesija (Moderuoja doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Vilniaus universitetas)

 Vertybių kaita Lietuvoje: jaunimo vertybių lyginimas su kitomis kartomis, doc. dr. Rūta Žiliukaitė, Vilniaus universitetas

 •  

11.00-11.30 Kavos pertrauka

Development of Personal Identity in Adolescents: the Role of Romantic Relationships, and Family Communication, dr. Stefanos Mastrotheodoros, Utrecht University, Utrecht Centre for Child and Adolescent Studies (CAS) (pranešimas bus skaitomas anglų kalba)

 

 
 
  11.30-13.00 Plenarinės sesijos tęsinys (moderuoja doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Vilniaus universitetas)

 

 •   Ilgos savęs repeticijos – nūdienos jaunimo privilegija ir kančia, dokt. Milda Pivoriūtė,

Vilniaus universitetas

 •   Kaip paaugliai vertina mokesčių mokėjimą ir mokėtojus, prof. dr. (HP) Gintautas Valickas, dr. Vita Mikuličiūtė, dr. Lauryna Rakickienė, dr. Kristina Vanagaitė, Vilniaus universitetas
 •   Participation and Citizenship: Long Term Effects of Erasmus+: Youth in Action Programme, dr. Susanne Gadinger, University of Innsbruck (pranešimas bus skaitomas anglų kalba)
 • 13.00-14.00 Pietų pertrauka
 

 

 14.00-15.50 Teminės sesijos:

 

 

 1. Paslaugos jaunimui. Moderuoja Jonas Laniauskas, Jaunimo reikalų departamento prie

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius                                                                                                                                           

 •   Lietuvos jaunimo apsirūpinimas būstu: galimybės ir problemos, vyr. mokslo darbuotoja dr. Rūta Brazienė, Lietuvos socialinių tyrimų centras
 •   NEET jaunuolių užimtumo didnimas, įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvos projektą „Atrask save“, Viktorija Znojevaitė, doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Vilniaus universitetas
 •   Jaunimo nevyriausybinės organizacijos viešųjų paslaugų teikimo kontekste, doc. dr. Andrius Stasiukynas, Mykolo Romerio universitetas, Viešojo administravimo institutas
 • Ø Jaunų žmonių informacinių poreikių kismas, Ingrida Jotkaitė, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, prof. Gunilla Widén ir dokt. Muhaimin Karim, Åbo Akademi University

2. Europa jaunimui. (Sesija vyks anglų kalba) Moderuoja doc. dr. Odeta Merfeldaitė, Mykolo Romerio universitetas

 •  Competence  Development  and  Capacity  Building  of  youth  workers'participating  in

Erasmus+: Youth in Action programme, dr., Doris Bammer, Generation and Educational Science Institute in Vienna

 • Jaunimas ir socialinė integracija: sėkmingų sprendimų beieškant, vyriausioji mokslo darbuotuoja dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, mokslo darbuotojas dr. Liutauras Labanauskas, Lietuvos socialinių tyrimų centras
 • Ugdytojo vaidmuo neformaliojo mokymosi procese, dokt. Justina Garbauskaitė-Jakimovska, Vilniaus universitetas
 • Citizen. Defense. Postmodernity. doc. dr. Ainis Razma, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

3. Pilietiškumo apraiškos: pareiga ir tarnystė kitiems. Moderuoja prof. dr. Audronė Petrauskaitė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

 •  Pilietinio tapatumo dilemos, prof. dr. Audronė Petrauskaitė, doc. dr. Rolanda Kazlauskaitė

Markelienė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

 • Atskiriančios ir auginančios sunkumo patirtys savanorystėje, lekt. dokt. Neringa Kurapkaitienė, Mykolo Romerio universitetas
 • Apie save ir kitus: jaunuolių išmokimai jiems mokantis daugiakultūrėse grupėse mobilumo metu, asist. dr. Sandra Kairė, Vilniaus universitetas
 • Šiuolaikinio kario rengimo ypatumai: specialiųjų operacinių pajėgų atvejis, Seržantas majoras Gediminas Indrašius, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

 4. Atsparumas rizikos veiksniams. Moderuoja dr. Jorūnė Vyšniauskytė – Rimkienė, Vytauto Didžiojo universitetas

 •  Atsparumo neigiamam poveikiui ugdymas ir jo poveikis šiuolaikinio jauno žmogaus

motyvacijai: Lietuvos kariuomenės atvejis, pulkininkas leitenantas Pavelas Jelkinas, prof. dr. Audronė Petrauskaitė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

 •  Seksualinio priekabiavimo prevencija studentų imtyje: patirtis ir iššūkiai, Monika Čeponytė, doc. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė,Vytauto Didžiojo universitetas
 • Paauglių, lankančių dienos centrus, (ne)suvokta rizika patekti į prekybos žmonėmis tinklus naudojantis Facebook, dokt. Viktorija Kasiukevičiūtė, doc. dr. Dalija Snieškienė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Skirtingų seksizmo formų poveikis jaunų moterų kognityviniam atsakui ir produktyvumui, Viktorija Gaidytė, doc. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Būsimų, Z kartos darbuotojų požiūris į vadovą: tamsiosios triados bruožais pasižyminčių vadovų vertinimas, Tadas Vadvilavičius, doc. dr. Aurelija Stelmokienė, Vytauto Didžiojo universitetas

 

 

 16.00-17.00 Diskusija „Jaunimo ateitis 2020-2029 metais. Ko tikimės ir ką pasieksime?“ Diskusiją moderuoja Mantas Zakarka.

 • 15.50-16.00 Pertrauka

Dalyviai:

 •  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis;
 •  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patarėjas Arminas Varanauskas;
 •  Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Antanas Mikalauskas;
 •  
 •   Mykolo Romerio universiteto, viešojo administravimo instituto tyrėjas doc. dr. Andrius Stasiukynas;
 •  Rietavo savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorius Egidijus Gricius.
 •  17.00 Konferencijos uždarymas