Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-06-14

Gedulo ir Vilties diena

Mielos sesės ir broliai, Atsigręžkime atgal, prisiminkime 1941 m. birželio 14 dieną. Mintimis pabūkime su tais, kurie buvo ištremti į Sibirą, kurie kovojo už mūsų Laisvę...

Žmonės, išgabenti toli nuo gimtųjų namų, savo sunkiu gyvenimu ir alinančiu darbu, neretai pareikalavusiu gyvybės, atkakliai rodė Meilę Tėvynei, kuri daug stipresnė už prievartą, nepriteklių, gyvenimo skriaudas.

Minėdami šią Gedulo ir Vilties dieną atminkime Juos ir didžiuokimės, kad net pačiu sunkiausiu metu, kaip didžiausią turtą, lietuviai širdyje nešiojosi LAISVĖS VILTĮ ir MEILĘ šaliai bei žmonėms…

Budėkime!

Lietuvos skautija