Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-10-08

Dėmesio! Naujos LS savanorystės ir narystės sutartys

Atnaujintos Lietuvos skautijos savanorystės ir narystės sutartys.

Nuo š. m. gegužės mėnesio Lietuvoje buvo pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Nors Lietuvoje įstatymas dėl asmens duomenų apsaugos veikia jau labai ilgai, iki šiol nebuvo taip rimtai į tai žiūrima, ir tik pradėjus taikyti BDAR prasidėjo pokyčiai.

Lietuvos skautija visuomet saugojo ir prižiūrėjo jūsų asmens duomenų tvarkymą, tačiau dabar norime, jog niekam nebekiltų jokių klausimų, dėl to atnaujinome ir vis dar naujiname visus dokumentus, susijusius su asmens duomenų apsauga.

 

Narystės sutartis.

Iki šiol turėjome dvi Stojimo sutartis: vaikų iki 14 metų ir vaikų nuo 14 iki 18 metų. Jas pasirašydavo vienas iš vaiko tėvų/globėjo su tiesioginiu vadovu. Dabar liko viena sutartis bendrai visiems vaikams iki 18 metų ir jas pasirašo vienas iš vaiko tėvų/globėjų su Lietuvos skautija. Ši sutartis yra papildyta, sutvarkyta, pridėti papildomi sutikimų punktai dėl fotografavimo, bei duomenų naudojimo.

 

Ką jums reikia padaryti?

Yra keli variantai:

  • Galima paduoti vaikams po 2 atspausdintus sutarčių egzempliorius, vaikai parneša tėveliams, tėveliai pasirašo, grąžina jums atgal ir jūs mums, kartu su žiniaraščiu atsiunčiate visų vaikų pasirašytas sutartis (el. paštu info@skautai.lt). Jei neturite galimybės skenuoti sutarčių, jas galite atsiųsti paprastu paštu, adresu: Lietuvos skautija, Trakų g. 18, LT-44236, Kaunas. Mes pasirašome sutartis ir vieną su mūsų įrašyta data ir suteiktu sutarties numeriu egzempliorių parsiunčiame tiesiai tėveliams jų sutartyje nurodytu adresu;
  • Galima nusiųsti tėveliams elektroninį sutarties variantą (taip, kaip mes atsiuntėme jums). Tėveliai gali atsispausdinti patys sutartį ir užpildyti viską ranką, tada atiduoti jums; arba gali užpildyti informaciją kompiuteriu, atsispausdinti, pasirašyti ir atiduoti sutartį jums; taip pat tėveliai gali sutartį pasirašyti elektroniniu parašu ir persiųsti atgal jums, tada jūs visas jūsų vaikų sutartis, nesvarbu, kuriuo variantu pasirašytas, atsiunčiate mums.

 

Savanorystės sutartis.

Visiems 18+ Lietuvos skautijos nariams, taip pat kaip ir anksčiau, reikia pasirašyti Savanorystės sutartis. Jei jūs esate pasirašę sutartį, kad ir prieš 1 mėnesį, jūs turite ją pasirašyti iš naujo. Sutarčių priedai (pagal einamas pareigybes) lieka tokie patys, tačiau juos taip pat reikia pasirašyti iš naujo ir pridėti prie naujos sutarties. Jei narys neturi jokių pareigų, jam priedo pasirašyti nereikia, užtenka savanorystės sutarties. Jei siųsite savo vaikų sutartis, savo savanorystės sutartį pridėkite prie vaikų sutarčių.

Vyresniųjų skautų vienetai taip pat pasirašo visas sutartis ir kartu su žiniaraščiu atsiunčia anksčiau minėtais būdais.

 

SVARBIAUSI PUNKTAI:

  • Šias sutartis privalomai turi pasirašyti visi jūsų vaikai;
  • Sutartis pasirašo vaiko tėvelis ir Lietuvos skautija. Jums pasirašyti sutarčių su vaikais nebereikia;
  • Visos sutartys turi grįžti į Lietuvos skautijos biurą (arba elektroniniu variantu arba paštu);
  • Datos ir sutarties numerio eilutę palikti tuščią.

 

Iškilus bet kokiems klausimams kreipkitės el. paštu info@skautai.lt, arba tel. nr. +37061479646.

Lietuvos skautijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės - http://www.skautai.lt/userdata/00/01/03/99/original

Lietuvos skautijos narystės ir savanorystės (kartu su priedais) sutartis  - http://www.skautai.lt/document/list/c/9

 

Jei jūs jau esate sumokėję nario mokestį ir atsiuntę žiniaraštį, prašome atsiųsti tik sutartis, žiniaraščio persiųsti nebūtina.

Jei neturite galimybės atsispausdinti sutarčių, parašykite mums, mes atspausdinsime ir atsiųsime jums paštu.