Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-10-01

Spalio 1 diena – skautų šimtmečio gimtadienis!

Su gimtadieniu Broliai ir Sesės skautybėje!!!

Nors švenčiame savo 100 – metį visus 2018 metus, tačiau šiandien išskirtinė diena. Būdamas vos 17-likos metų Petras Jurgėla bei 2 mergaitės ir 10 berniukų spalio 1 dienos vakarą turėjo pirmąją skilties sueigą. Praėjus šimtui metų nuo pirmojo lietuvių skautų vieneto įsteigimo, mūsų jau virš 3000 narių. Skautiškas judėjimas išaugo prasidėjęs nuo jaunimo! Tad kvieskime visus prisijungti prie skautiškos idėjos augimo dar 100 metų!

 

Daugiau apie tai kada yra skautų gimtadienis brolis Arlauskas:

http://www.skautai.lt/index/article/id/2055

Nuotraukos autorius: Donatas Jagučanskis