Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-09-20

Konferencija „Skautai: vakar, šiandien, rytoj“

Konferencija vyks 2018 m. spalio 5 d. nuo 9:30 iki 17:30 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patalpose, Vilniuje.

 

 

 

Kviečiame Jus į Lietuvos valstybės ir Lietuvos skautų šimtmečiui skirtą mokslinę konferenciją „Skautybė: vakar, šiandien, rytoj“, kurios globėjas – brolis JE LR Prezidentas Valdas Adamkus. Konferencija vyks

2018 m. spalio 5 d. nuo 9:30 iki 17:30 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patalpose, Vilniuje

Mokslinė konferencija skirta paminėti skautybės šimtmetį nagrinėjant įvairius skautybės aspektus ir pristatant juos platesnei visuomenei. Skautai mokslininkai ir praktikai skaitys mokslinius pranešimus apie skautų istoriją, skautų indėlį į Lietuvos visuomenę, pilietiškumo ugdymą, vertybinį ugdymą, patyriminį ugdymą, savanorystės psichologiją ir pan. Dalis konferencijos pranešimų paruošti remiantis 2018 m. liepą Tautinėje stovykloje „Laužų karta“ Rumšiškėse atliktu sociologiniu skautų tyrimu. Taip pat vyks pokalbis su įžymiais skautais bei interaktyvūs užsiėmimai, kuriuos ves skautai.

Į konferenciją kviečiami pedagogai, studentai, valstybės tarnautojai, esami ir potencialūs skautų vadovai bei viešosios politikos formuotojai. Pranešėjai bus suskirstyti sekcijomis į tris srautus: istorijos/pilietiškumo, suaugusiųjų savanorystės ir skautiškos metodikos elementų, dalyviai galės pasirinkti juos dominančias temas ir įsitraukti į diskusijas grupėse (žr. konferencijos programą).

Renginys nemokamas ir atviras visuomenei. Būtina registracija, vietų skaičius ribotas. Registruojantis prašome pasirinkti 3 sekcijas, kuriose dalyvausite. Visų sekcijų medžiaga bus pateikta konferencijos dalyviams specialiame leidinyje. Norintieji galės siekti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimo.

Registracija vykdoma iki 2018 m. spalio mėn. 1 d. Registracijos forma: https://goo.gl/forms/j0SslukRmuc5yRix1

 

Kontaktinis asmuo:

Simona Uleckienė

Tel. nr. +37061479646

El. p. info@skautai.lt

 

 

 

Konferencijos „Skautai: vakar, šiandien, rytoj“ programa

(Kodu „(T)“ pažymėtose sekcijose yra pranešimų, kurie remiasi 2018 m. liepą atliktu sociologiniu skautų tyrimu "Skautų požiūrių, motyvacijos ir ugdymo(si) bruožai")

2018-10-05, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, Vilnius

 

 

Laikas

Istorija/ pilietiškumas

Suaugusiųjų savanorystė

Skautybės elementai

Interaktyvūs užsiėmimai

Pastabos

9:30-10:00

 

 

 

 

Registracija, programėlių dalinimas

10:00-10:45

Atidarymas. Vėliavų įnešimas. Sveikinimo kalbos. Įvadinė apžvalga.

 

 

 

 

10:45-11:00

 

 

 

 

Kavos pertrauka

11:00-12:30

1.1. sekcija. Istorija/  Pilietiškumas. Skautų vaidmuo Lietuvos visuomenėje.

 

Valdas Rakutis „Lietuvos lietuvių skautų veiklos prasmė Lietuvos Respublikos kūrimo projekte 1926-1940 m.“.

 

Algirdas Antanas Avižienis „Kuo Lietuvai nusipelnė išeivijoje atkurti lietuviai skautai?“.

 

Aurimas Pautienius „Skautų veiklos prasmė šiandieninėje visuomenėje“.

2.1. sekcija.

Savanorystės psichologija: savanorių patirtys, psichinė gerovė ir perdegimo prevencija. (T)

 

Vaiva Klimaitė „Savanoriavimo nauda psichikos sveikatai“.

 

Gražina Kačergytė-Sidorovienė „Savanorių perdegimas ir jo prevencijos principai“.

 

Neringa Kurapkaitienė „Savanorystės galia ir negalia santykyje su kitu“.

3.1. sekcija.

Skautiškos metodikos elementai.

 

Jonas Dragūnas „Patyriminis mokymasis gamtoje – asmeninio augimo priemonė“.

 

Jolita Buzaitytė-Kašalynienė „Socialinių kompetencijų lavinimas per patirtinį ugdymą(si)“.

 

Laura Varžinskienė „Ritualų reikšmė skautų veikloje“.

4.1. Interaktyvūs užsiėmimai.

 

12:30-13:30

 

 

 

 

Pietūs

13:30-15:00

1.2. sekcija.

Istorija/ Pilietiškumas. Skautybė ir pilietiškumo ugdymas. (T)

 

Eglė Budrytė-Vilbikė „Pilietiškumo ugdymas Lietuvos skautijoje“.

 

Eglė Liagaitė „Tėvynės samprata patyrusių skautų amžiaus grupėje“.

 

Gabrielius Klimenka „Skautų kaip žvalgų (pre)karinis ugdymas bei galimybės karo atveju“.

2.2. sekcija.

Suaugusiųjų skautavimo ypatybės. (T)

 

Eglė Verseckaitė-Grzeskowiak „Suaugusių skautų motyvacijos, patirties ir veiklos veiksniai“.

 

Justė Milutytė „Pedagogas kaip neformaliojo švietimo ugdytojas“.

 

Simona Konikovaitė „Paauglių ir suaugusių skautų kuklumo samprata“.

3.2. sekcija.

Vertybinis ugdymas.

 

Darius Liutikas „Skautų vertybių ugdymas: stovyklos ir žygiai“.

 

Violeta Stonienė „Vertybinis ugdymas skautijoje kaip asmens gerovės veiksnys“.

 

Margarita Vyskupaitienė „Religinio ugdymo nuostatos Lietuvos skautų organizacijose“.

 

 

4.2. Interaktyvūs užsiėmimai.

 

15:00-15:15

 

 

 

 

Kavos pertrauka

15:15-16:45

1.3. sekcija. Istorija/  Pilietiškumas. Lietuvos skautų istorijos bruožai.

 

Giedrius Globys „Lietuvos skautų įkūrėjo Petro Jurgėlos-Jurgelevičiaus veiklos bruožai“.

 

Nomeda Bepirštytė „Lietuvos skautų sąjungos atkuriamojo štabo veikla (1988 lapkritis – 1989 balandis)“.

 

Marian Sokalski „Lenkų harcerių Lietuvoje tautinio ir pilietinio identiteto raiška“.

2.3. sekcija. Suaugusių savanorių ugdymas(is). (T)

 

Ieva Brogienė „Suaugusio žmogaus pasirengimas savanorystei“.

 

Julija Andrijauskaitė „Suaugusių savanorių lyderystės ugdymas“.

 

Jurgita Melaikienė „Suaugusiųjų ugdymasis per savanorišką veiklą“.

3.3. sekcija.

Skautų amžiaus tarpsnių aktualijos (skautai ir patyrę skautai). (T)

 

Goda Jackutė „Ko išmoksta patyręs skautas?“.

 

Karolina Šmitaitė „Skautų nubyrėjimas baigus mokyklą“.

 

Renata Grubinskė „Vyriškumo ir moteriškumo raiška skautų judėjime“.

4.3. Pokalbis su skautais – visuomenės veikėjais.

 

16:45-17:30

Konferencijos uždarymas. Organizatorių apibendrinimas, akcentuotos tezės. Padėkų įteikimas. Vėliavų išnešimas.

 

 

 

 

 

Pagalba renginiui: