Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-06-08

Tradicinių ir netradicinių religinių bendrijų bei judėjimų gidas Vilniuje

Sesė Gabrielė pristato leidinį „Tradicinių ir netradicinių religinių bendrijų bei judėjimų gidas Vilniuje“

 

 

Patikrink savo žinias: aukščiau esančius simbolius sujunk su teisingu pavadinimu.

 

Pavadinimų yra daugiau nei pateiktų tradicinių ir netradicinių religinių bendrijų bei judėjimų simbolių.

Atsakymų ieškok leidinyje nuo 46 iki 71 puslapio.

 

Leidinį peržiūrėti, atsisiųsti ir džiaugtis gali čia!

 

Šis leidinys gimė iš ilgamečio mano pomėgio domėtis įvairiomis religijomis ir religiniais judėjimais bei vaikams ir vadovams mano aplinkoje kylančių klausimų ir jų susidomėjimo.

Robert Baden - Powell įkūrė skautų judėjimą kaip jaunimo organizaciją, nepriklausančią nuo vieno tikėjimo ar religijos, tačiau vis tiek manė, kad dvasingumas ir tikėjimas yra didžiulė galia jaunimo vystymuisi.

Kasmet draugovės gretas papildo ne vien tradicinių konfesijų skautai, tad vadovui yra svarbu išmanyti skauto pažiūras, nes kai kurios tradicijos itin skiriasi nuo mums įprastų. Religija skautuose yra vienas iš skautiško metodo aspektų, kuris visuomet buvo skirtingai praktikuojamas ir interpretuojamas.

Lietuvos Skautijos įstatuose religija yra tiek Lietuvos Skautijos apibūdinime, tiek Lietuvos Skautijos tiksluose, tiek Lietuvos Skautijos principuose, tiek Lietuvos Skautijos uždaviniuose.

Atsižvelgiant į skautišką idėją, kuri atsispindi per skautiškus priesaikus, svarbu ugdyti skautų žingeidumą ir toleranciją artimui bei leisti laisvai praktikuoti savo tikėjimą skautiškoje aplinkoje.

Šis leidinys skirtas skautų amžiaus grupės vadovams, tačiau kūrybingas, smalsus ir sumanus vadovas šį leidinį galės pritaikyti ir kitoms amžiaus grupėms.

Šiuo leidiniu siekiu praturtinti jūsų žinias bei atskleisti aplinkos žavesį, kurį, mes grįžę iš miškų dažnai savo kasdienybėje esame linkę praleisti pro akis.

Tikiuosi, kad šio leidinio pagalba paįvairinsite vedamų sueigų veiklas. Leidinyje yra pateiktos idėjos sueigoms bei įvairi pagalbinė informacinė medžiaga norint sukurti sueigų ciklą.

Tikiuosi, kad šio leidinio pagalba apkeliausite Vilnių ar kitą kraštą. Leidinyje yra pateiktas orientacinio iššūkio Vilniuje modelis bei pagalbinė medžiaga siekIant suorganizuoti orientacinį savo krašte.


 

 

Sudarė psktn. kandidatė į vyr. skautes

Gabrielė Taujanskaitė

Jorės vyr. skaučių draugovė

2018 metai

Vilnius