Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-05-14

Lietuvos skautijos Tarybos posėdis

Posėdžio aprašas

Gegužės 5 d., Kauno skautų name vyko Lietuvos skautijos Tarybos posėdis. Pasėdyje dalyvavo LS Tarybos, Pirmijos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai bei kraštų atstovai. Trumpai pristatau, ką nuveikėme posėdžio metu.

Rytą pradėjome sesija įvaizdžio tematika. Sesijos metu kėlėme klausimus, kokius mus mato neskautaujantys žmonės, koks turėtų būti organizacijos idealas bei pažadas, kuris padėtų tą idealą pasiekti, ir ieškojome atsakymų.

Papietavę tęsėme tarybos posėdį.

Atsakomybių pasiskirstymas.

Tarybos pirmininkės pavaduotoja patvirtinta sesė Aistė Praškevičiūtė;

Atsakinga už vyresniškumo laipsnius – sesė Rūta Šmitaitė;

Atsakinga už ordinus – sesė Lina Dovydaitienė.

LS struktūrinių nuostatų papildymas.

Posėdžio metu LS struktūriniai nuostatai buvo papildyti gildijų nuostatais. Gildija -  LS padalinys, prilygintas draugovei, kurį sudaro bent 14 suaugusių LS narių.

Všį „Vilniaus skautų centras“ laikinai einančios pareigas direktorės paskyrimas.

Lietuvos skautijos įsteigta viešoji įstaiga „Vilniaus skautų centras“ yra skirta vystyti skautišką veiklą, įgyvendinant įvairius skautų projektus ir renginius. Siekiant vykdyti tolimesnė VSC veiklą lep. direktore paskirta sesė Augustė Slavickaitė.

Vyresniškumo laipsnių nuostatų pakeitimai.

LS Taryba posėdžio metu patvirtino naujus aukštesniųjų vyresniškumo laipsnių nuostatus. Pakeitimai padaryti reikalavimuose suteikiant laipsnį, norint suteikti paskautininko laipsnį per pastaruosius du metus reikės būti baigus arba pravedus LS pirmo lygio draugininkų ar jiems prilygintus kursus. Norint suteikti skautininko laipsnį, reikės būti baigus arba pravedus LS antro lygio draugininkų ar jiems prilygintus kursus. Šie nuostatų pakeitimai įsigalioja nuo 2018  m. rugsėjo 1 d.

Tautinės stovyklos priešgaisrinės saugos taisyklės.

LS Taryba patvirtino priešgaisrinės saugos taisykles, jog visi stovykloje žinotume, kaip reikia elgtis nelaimės atveju. Taisykles, remiantis bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis, kitais LR teisės aktais ir konsultuojantis su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos specialistais, parengė stovyklos komendantas Jurgis Uleckas.

LS tarybos narė psktn. Martyna Varkalytė