Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-04-10

JOTA - JOTI Lietuva reikia tavęs

Tarptautiniui skautiškui renginiui reikia skautiškų pagalbos rankų.

JOTA - JOTI Lietuva, tai tarptautinis skautiškas renginys, kuris skatina bendravimą tarp skirtingų šalių skautų. Kasmet vykstantis renginys preinamas kiekvienam kraštui ir kiekvienam skirtingo amžiaus skautui.

Lietuvos skautų šimtmečio proga norisi pasidžiaugti švente su visais pasaulio skautais, tad JOTA-JOTI renginio organizatoriai ieško pagalbos rankų.

Gal tai Tu:

Broli sese, kuris nebijotų sekti naujienų užsienyje. Galėtų jas perteikti ir paaiškinti kitiems jau lietuvių kalbą, norėtų dalintis pasaulinėmis žiniomis apie JOTA-JOTI.

Broli sese, kuris nori atskleisti fotografijos subtilybes, o gal panaudoti fotografo specialybę. Svarbu, kad tūrėtum savo fotoaparatą ir minčių kaip pasidalinti vaizdais su skautiška bendraumene.

Vadove, draugininke, tuntininke, krašto seniūne arba skilties nari, kuris nori sudalyvauti ir parodyti savo skilčiai- kas yra tarptautinis projektas. Mes suteiksim visokeriopą pagalbą, leisim atsiskleisti kaip vadovui ir organizatoriui.

Rašyk mums: kacinskaite.barbora@gmail.com