Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-03-13

Valstybės Atkūrimo šimtmečio žygis

Kazio Griniaus draugovė minėjo Valstybės Atkūrimo 100 – ąsias metines

„ŠIMTMEČIO ŽYGIS“
 
Labiausiai tai noriu džiaugtis ir dėkoti visiems, kurie  2018 m. vasario 17 dieną nusprendė kitaip paminėti Valstybės Atkūrimo 100 – ąsias metines. 
Kazio Griniaus draugovės skautų iniciatyva neliko be atsako. Į žygį susirinko 75 žygeiviai – maži ir dideli, gimnazistai ir progimnazistai, skautai iš Bagotosios ir vietiniai, merginos iš Jankų, studentai... Išlydėti žygeivių  atvyko Kazlų Rūdos Tarybos narės Milda – Vida Klimienė ir Romutė Vinikienė.
Nuo Kazlų Rūdos iki Višakio Rūdos, aplankant pakeliui pastatytus kryžius Lietuvos partizanams, uždegant žvakutes, sugiedant Lietuvos himną, Kazliškių kaime aplankant dailininko Valentino Grigo paveikslų galeriją, per miškus ir laukus, per slidžius keliukus, kuriuos per naktį papuošė žiema, sustodami atsigerti ir trumpai pailsėti, žygeiviai pasiekė Višakio Rūdą..... Apie 16 km. žygis.
Višakio Rūdoje, klebonijos kieme, brolio kun. Vidmanto Strioko „karalijoj“ degė 3 laužai, virė du puodai sriubos ir arbata.... Pasistiprinę mažųjų žygeivių suruoštomis vaišėmis – net dviejų rūšių sriuba, sušilę skautiška arbata, žygyje dalyvavę skautai išsirikiavo prie Prano Dovydaičio paminklo. Kiti žygeiviai buvo kaip kviestiniai svečiai, žiūrėję kaip viena kandidatė davė skauto įžodį. Ji pasižadėjo tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti skautų priesakus. 
Žygio pabaigoje bendros nuotraukos.
Žygis paliko didelį įspūdį jo dalyviams ir vadovams Ginai Girdvainienei ir Vitai Gudynienei.
Labai dėkoju Kunigaikščio Vaidoto MPB kariui Domui Pranskevičiui, kuris buvo žygio vedlys. 
Dėkoju Kazio Griniaus gimnazijos, mokyklos – darželio „Elma“ ir pradinės mokyklos  administracijoms, tapusioms šio žygio partnerėmis.
Aš labai tikiuosi, kad ši akcija taps tradicija minint Vasario 16-osios šventę.
 
Sesė Audronė Pranskevičienė 
Kazio Griniaus draugovės draugininkė