Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-02-08

Privalomieji mokymai: turizmas, higiena, pirmoji pagalba/ ATNAUJINTA

Turizmo, higienos ir pirmos pagalbos mokymai skautų vadovams privalomiems pažymėjimams gauti.

KAS VISIEMS VADOVAMS REIKALINGI? - PRIVALOMIEJI MOKYMAI!

 

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kiekvienas vadovas, dirbantis vasaros stovykoje, lydintis nepilnamečius žygiuose ar kituose renginiuose, privalo turėti šiuos pažymėjimus: pirmosios medicinos pagalbos, higienos reikalavimų renginiuoseturizmo renginių organizavimo.

*Raginame visus kažkada baigusius šiuos mokymus pasitikrinti pažymėjimų galiojimą.

 

KADA: 2018 m. kovo 17 d.  Mokymų pradžia 10h, planuojama pabaiga - 16:30h (su pietų/kavos pertraukomis).

KUR: Vilniuje

KIEK: 30 eur (LS nariams, susimokėjusiems nario mokestį už 2018 m.). Ne LS nariams (nesusimokėjusiems nario mokesčio už 2018 m.)  mokymų kaina 35 eur.  

Pastaba: turizmo ir higienos pažymėjimai neriboto galiojimo, pirmos pagalbos - galioja 5 m. Po 2016 m. lapkričio 1 dienos išklausiusiems pirmos pagalbos kursą vairuotojams ir gavusiems pažymėjimą - jis tinkamas ir dar kartą dalyvauti pirmos pagalbos kursuose nereikia.

REGISTRACIJA: dalyvius prašome registruotis iki kovo 12 d. užpildant šią registracijos formą: https://goo.gl/forms/siGG8PCS82s8W3dz1. Taip pat per 3 dienas nuo registracijos perveskite dalyvio mokestį į LS atsiskaitomąją sąskaitą LT83 7044 0600 0315 2365, kitaip registracija negalios.

Jei norite dalyvauti ne visose mokymų dalyse - nurodykite tai registracijos formoje ir kreipkitės asmeniškai mokymai@skautai.lt dėl atitinkamai mažesnės mokymų kainos.

 

Dėmesio! Neužsiregistravusiems, pavėlavusiems užsiregistruoti, laiku nesumokėjusiems atitinkamo mokesčio ir/ar pilnai neišklausiusiems visų priklausomų mokymų dalių mokymų pažymėjimai nebus išduodami.

Detalesnė darbotvarkė:

9.10 - 9.50 - registracija

10.00 - 11.30 - I sesija 
11.30 - 11.45 kavos pertrauka
11.45 - 13.00 -tęsiasi I sesija
13.00 - 13.30 pietūs
13.30 - 15.00 II sesija
15.00 - 15.15 kavos pertrauka
15.15 - 16. 30 II tęsiasi II sesija

 

Apie mokymus:

Pirmoji medicinos pagalba - paprasčiausi tikslingi veiksmai ir būdai, kuriais, naudojant turimas medicinos ir kitokias priemones bei medžiagas, išsaugojama nukentėjusio ar staiga susirgusio žmogaus gyvybė, sustabdomi sveikatai žalingi veiksmai. Šiuose mokymuose prisiminsite (ar išmoksite) pagrindines pirmosios pagalbos teikimo ABC.

Bus išduotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, atestuotas pagal Privalomojo sveikatos įgūdžių mokymo programą.

Higienos reikalavimai renginiuose  - Higiena-  medicinos mokslo šaka, tirianti žmogaus organizmo ir aplinkos veiksnių tarpusavio sąveika, nurodanti būdus bei priemones ligoms (šiuose mokymuose – infekcinėms)  išvengti, optimalioms sąlygoms normaliai žmogaus veiklai sudaryti, darbingam amžiui pailginti. Tikslas - apsaugoti žmones nuo ligų ir pažeidimų, šalinti žmonių sveikatai kenksmingus aplinkos fizinius ir socialinius veiksnius, sudaryti sąlygas normaliam žmonių  fiziniam, protiniam ir psichiniam vystymuisi. Šiuose mokymuose sužinosite pagrindinius LR valstybės teisinius higienos reikalavimus skautų organizuojamiems renginiams.

Bus išduotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, atestuotas pagal Privalomojo higienos  mokymo programą. 

Turizmo renginių organizavimas  – saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių –žygių, ekskursijų, stovyklų vadovus, vaikų vasaros poilsio organizatorius.

Dalyviai bus supažindinti su naujausiais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais vaikų renginius, stovyklų organizavimą, padės išmokti rengti įstaigos vidaus dokumentus. Taip pat supažindins su galimais rizikos faktoriais, su saugaus maudymosi taisyklėmis, elgesio gamtoje taisyklėmis, aplinkosaugos reikalavimais. Seminaro dalyviais išmoks instruktuoti vaikus, nustatyti nelaimingus atsitikimus, apskaityti ir registruoti.

Bus išduoti vaikų turizmo renginio vadovo pažymėjimai. 

Turizmo lektorius – L. Jankauskas

 

Jei turite klausimų, visada galite kreiptis mokymai@skautai.lt

 

Susitikime mokymuose ir pasitikime vasarą pasiruošę!

 

 

Privalomieji mokymai dalinai remiami įgyvendinant projektą "Augti! Plėstis! Užtikrinti", kuris vykdomas pagal dalinį Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą.

Ministerija ir departamentas neatsako už turinyje pateiktos informacijos panaudojimą. Už turinį yra atsakinga Lietuvos skautija.