Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-01-21

Dainų konkursui "Gražių dainelių daug girdėjau" pasibaigus

Geriausi iš geriausių. Prizininkų sąrašas.

Sausio 20 d. Kaune, VDU didžiojoje salėje jau 19 kartą nuskambėjo dainų konkursas "Gražių dainelių daug girdėjau", skirtas Lietuvos skautų judėjimo šimtmečiui ir vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui. Konkurso finale dalyvavo 47 atlikėjai: solistai, duetai-tercetai ir ansambliai. Visi dalyviai buvo suskirtsyti į 4 amžiaus grupes: 6-10 metų (jaunesnieji skautai), 11-14 metų (skautai), 15-17 metų (patyrę skautai) ir 18+ m.

KONKURSO  PRIZININKAI:

6-10 metų (jaunesniųjų skautų) amžiaus grupė

SOLISTAI

I vieta - LS Kauno kr. F.Šakalio dr. solistė jaunesnioji sk. Emilija Janulytė

DUETAI - TERCETAI

I vieta - LS Jūrų skautų konferencijos E. Pilaterytės laivo jaunesniųjų skaučių tercetas

II vieta - LS Kauno kr. šv. Pranciškaus vilkų gaujos ir F. Šakalio dr. jaunesniųjų skautų br. Aido ir br. Rapolo duetas

ANSAMBLIAI

I vieta - LS Kauno kr. Pilies tunto Žemynos dr. jaunesniųjų skaučių ansamblis

II vieta - LS Šiaulių kr. Medeinos dr. vilkų gaujos ansamblis

III vieta - Lietuvos nacionalinės Europos skautų asociacijos Vilniaus krašto šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir švč. Veido Teresės dr. vilkų gaujos ansamblis

11-14 metų (skautų)  amžiaus grupė

SOLISTAI

I vieta - LS Klaipėdos kr. Švėkšnos Alicijos Rugytės dr. solistė sk. Darija Freitikaitė

II vieta - LS Šiaulių kr. Medeinos dr. Pelėdos skilties solistė sk. Mažvydė Urbietytė

III vieta - LS Tauragės kr. Romualdo Marcinkaus dr. solistas sk. Ignas Icikevičius

DUETAI - TERCETAI

I vieta - LS Utenos kr. Zarasų A. Kulviečio dr. skautų tercetas

II vieta - LS Šiaulių kr. Medeinos dr. Pelėdos skilties skaučių Ulos ir Jorūnės duetas

ANSAMBLIAI

I vieta - LS jūrų skautų konferencijos Nemuno tunto Stulginskio laivo Žuvėdrų valties skaučių ansamblis

II vieta - LS Tauragės kr. Bištpilio tunto Karšuvos dr. Lelijų skilties skaučių ansamblis

III vieta - LS Marijampolės kr. Prienų tunto Šilo dr. skautų ansamblis

15-17 metų (patyrusių skautų) amžiaus grupė

SOLISTAI

I vieta - LS Šiaulių kr. Medeinos dr. Bruknių skilties solistė pat. skautė Paulina Juškaitė

II vieta - LS Tauragės kr. Medvėgalio tunto Simono Gaudėšiaus dr. solistė pat. skautė Laura Aurylaitė

III vieta - LS Šiaulių kr. LDK Gedimino dr .Saulėgrąžų skilties solistė pat. skautė Elzė Urbietytė

DUETAI - TERCETAI

I vieta - LS Vilniaus kr. Kernavės tunto Jundų ir Ragučių dr. pat. skautų Dominykos ir Tauro duetas

II vieta - LS Panevėžio kr. Jurgio Kairio dr. pat. skaučių Auroros ir Rimantės duetas

III vieta - LS Panevėžio kr. Nevėžio tunto Austėjos dr. pat skaučių Urtės, Ievos, Vaivos tercetas

ANSAMBLIAI

I vieta - LS Vilniaus kr. Skaisčio tunto Ragės dr. Gervių skilties pat. skaučių ansamblis

II vieta - LS Vilniaus kr. Skaisčio tunto Ragės dr. Violos ir Trešnių skilčių pat. skaučių ansamblis

III vieta - LS Kauno kr. Pilies tunto Kaukų dr. pat. skautų ansamblis

18+ (vadovų) amžiaus grupė

SOLISTAI

I vieta - LS Marijampolės kr. Antano Gustaičio skautų vyčių būrelio solistas br. Simonas Krutulis

II vieta - LS Alytaus kr. vadovė solistė Rita Baranauskienė

DUETAI - TERCETAI

I vieta - LS Tauragės kr. vadovų Eglės, Andriaus ir Mindaugo tercetas

II vieta - LS Jūrų skautų konferencijos Šventosios tunto vadovių tercetas

ANSAMBLIAI

I vieta - LS Kauno kr. Raganos vyr. skaučių dr. ansamblis

II vieta - LS Kauno kr. Stasio Jameikio skautų vyčių dr. ansamblis

II vieta - LS Vilniaus kr. Kernavės tunto Jorės vyr. skaučių dr. ansamblis

III vieta - LS Marijampolės kr. Mildos vyr. skaučių dr. ansamblis

GRAND PRIX atiteko - Lietuvos skautų sąjungos Vilniaus Pilies tunto vadovų ansambliui „Penki Maironio pirštai“

 

Su skautiškomis dainomis užaugo kelios kartos žmonių visame pasaulyje, vadinančių vieni kitus broliais ir sesėmis, pasiryžusių gerais darbais tarnauti Dievui, Tėvynei, Artimui. Sveikiname visus laimėtojus ir nuoširdžiai dėkojame konkurso dalyvius vetinusiai komisijai:  Benjaminui Žemaičiui (komisijos pirmininkas), Juozui Meldžiukui, Irenai Didžiulienei, br. Giedriui Vaideliui, s. Rėdai Šakalytei ir s. Almei Jurevičienei, Rasai Navickienei.

Konkursą rėmė: