Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-05-22

Pavasarinė Kraštų seniūnų sueiga

Gegužės 18 – 19 dienomis Nacionalinėje Lietuvos skautijos būstinėje Kaune įvyko Lietuvos skautijos kraštų seniūnų sueiga. Joje dalyvavo visos Lietuvos 10 regionų kraštų seniūnai bei atstovai. Taip pat jūrų ir oro skautų atstovai.

Sueigoje dalyvavo:

Alytaus krašto seniūnė Onutė Mincienė
Kauno krašto seniūno pavaduotoja Laura Liubinaite,
Klaipėdos krašto atstovė Edita Prelgauskaitė,
Šiaulių krašto atstovė Asta Jogminienė,
Panevėžio krašto seniūnė Rita Kurauskienė,
Marijampolės krašto seniūnė Vilma Staugaitienė,
Tauragės krašto seniūnė Jolita Kuzmienė,
Telšių krašto seniūnė Nijolė Ruškienė
Utenos krašto seniūnė Audronė Katilienė
Vilniaus krašto seniūnas Martynas Mikelionis ir jo pavaduotoja Greta Bingelytė
Jūrų skautų konferencijos vadovas Justinas Janulevičius
Oro skautų atstovas Vainius Pilkauskas.

Į susitikimą buvo pakviesti LS tarybos nariai Aušrinė Baltulionytė ir Mindaugas Mincė, kurie kalbėjo apie kraštuose esančių tuntų registravimą juridiniu asmeniu. Buvo aptartas registravimo procesas ir reikalingi dokumentai. Tiesa, kraštuose jau esama registruotų tuntų, tačiau pasikeitus įstatymui (Asocijacijų įstatymas), tuntai yra raginami persiregistruoti, pagal naujo įstatymo reikalavimus. Taip pat kviečiami užsiregistruoti, kurie dar neturi juridinio asmens statuso.
Sueigoje taip pat svečiavosi LiJOT (Lietuvos Jaunimo Organizacijų tarybos) biuro vadovas Šarūnas Frolenko, kuris pristatė savivaldybėse veikiančius „Apskirtuosius stalus“. Vyko diskusija apie jų naudą, reikiamybę ir galimybes jiems priklausyti.
Apie kraštuose esančiose savivaldybėse dirbančius jaunimo koordinatorius pasakojo JRD (Jaunimo reikalų departamento) atstovas br. Giedrius Vaidelis. Jis tai pat apžvelgė esamas situacijas skirtingose savivaldybėse ir ragino kraštų seniūnus bendradarbiauti su jaunimo koordinatoriais bei nepamiršti, kad Lietuvos skautija yra ta organizacija, kuri gali ir turi prisidėti prie jaunimo politikos vystymosi Lietuvoje .
Sueigos metu buvo pristatyta pirmijos veikla. Paulius Mikelinskas, pažymėjimo veidas, pristatė pažymėjimo ir nario mokesčio nuostatus, paragino laiku mokėtis nario mokestį. Svarbu paminėti, jog pagal galiojančius Lietuvos skautijos kraštų ir kraštų seniūnų rėmimo nuostatus sueigoje dalyvavę kraštų seniūnai gavo kraštams priklausančią rėmimo sumą, kuri priklausomai nuo laiku sumokėto nario mokesčio, svyravo nuo 44 Lt iki 500 Lt(!). Jaunimo programos skyrius pristatė savo nuveiktus darbus, bei artimiausius planus vasarai. Kraštų seniūnai pildė Viešųjų ryšių skyriaus anketą, kuri pagelbės padaryti išsamius ir tikslius kraštų pristatymus oficialiame organizacijos tinklalapyje www.scout.lt. .
Kaip jau įprasta, buvo pasirašytos savanorystės sutartys su naujais kraštų seniūnais ir atnaujintos su jau ne pirmus metus einančiai šias pareigas.

Labai džiaugiamės tokiu gausiu seniūnų dalyvavimų ir tikimės, kad du kartus per metus vykstanti kraštu seniūnų sueiga visuomet bus produktyvi ir naudinga jos dalyviams.

Lietuvos skautijos informacija