Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-01-16

Šimtmečio knygos naujienos

Šimtmečio knygos naujienos

Skautų istorijos šimtmečio knygos naujienos!

Džiugi žinia, kad pirmieji 10 straipsnių jau yra suderinti su redaktore,  autoriais ir perduoti kalbos redaktorei.

Susipažinkite su knygos redaktore Dalia Cidzikaite.

 

„Esu žurnalistė, vertėja, redaktorė, poros knygų sudarytoja. Šešerius metus redagavau ilgiausiai  be pertraukos už Lietuvos ribų leidžiamą laikraštį "Draugas" (eina nuo 1909 m.). Dirbdama laikraštyje, iš arčiau susipažinau su JAV lietuviais skautais ir jų veikla - kartą per savaitę "Drauge" pasirodo skautams skirtas skyrius. Prieš porą metų Gintauto Taoro paprašyta, Antano Dundzilos paraginta, sutikau perimti Dalės Lukienės pradėtą skautų šimtmečio knygos redagavimą. Iš dalies savo indėlį knygoje vertinu kaip atsidėkojimą išeivijos skautams už jų draugystę ir palaikymą.“

s. Nomeda

Sekite knygos naujienas facebook ir prisijunkite prie leidėjų grupės

https://www.facebook.com/lietuviskojiskautija2018/