Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-01-03

Sausio 4 d. minėsime Kaunietės skautės Elenos Springevičiūtės žūties 74 metines.

Tad visų laukiame uniformuotų sausio 4 d. 12 val. Kauno šv. Antano Paduviečio bažnyčioje (Radvilėnų pl. 11, Kaunas 50257).

Sausio 4 d. minėsime Kaunietės skautės Elenos Springevičiūtės žūties 74 metines. Yra pradėtas jos paskelbimo palaimintąja procesas ir yra minčių, kad ji galėtų tapti Lietuvos skautų globėja. Jos moto “Niekas manęs nepažemins, jei esu kilnios dvasios” galėtų tapti įkvėpimu visiems broliams ir sesėms skautybėje. Žinoma, kad taip atsitiktų patys skautai to taip pat turi norėti.
Taigi turite puikią galimybę tapti istorijos dalimi. Jau yra nuspręsta, kad ses. Elenai bus skirta vieta ruošiamoje knygoje apie Lietuvos skautus, tad atvykę į šį minėjimą ir pasipuošę skautiškomis uniformomis pateks ir į nuotrauką, kuri bus publikuota minėtoje knygoje. Tad visų laukiame uniformuotų sausio 4 d. 12 val. Kauno šv. Antano Paduviečio bažnyčioje (Radvilėnų pl. 11, Kaunas 50257). Programoje šv. Mišios, pašnekiai apie ses. Eleną, jos žūties vietos aplankymas.
brolis fil. Juozapas OFM
LS dvasios tėvas skt. Arūnas Jankauskis