Kas Naujo?

Skautų naujienos

2017-09-08

Atsinaujinę nuostatai!

Atnaujinti Lietuvos skautijos nuostatai.

Viena iš Lietuvos skautijos Tarybos kompetencijų - nuostatų priežiūra ir tvirtinimas. XX-ai Tarybos kadencijai pradėjus nuostatų atnaujinimo darbus, XXI-oji kadencija šio darbo nepametė, ir kartu su Kontrolės komisijos pagalba jau atnaujino šiuos nuostatus:

  • Atstovų tarptautiniuose renginiuose nuostatai;

  • Garbės ženklų nuostatai;

  • Įžodžio davimo nuostatai;

  • Uniformos nuostatai;

  • Vyresniškumo laipsnių nuostatai.

Taip pat atsirado nuostatai nauju pavadinimu - Narystės nuostatai. Šie nuostatai sujungia prieš tai buvusius Nario mokesčio nuostataus, Garbės nario nuostatus, bei Nario pažymėjimo nuostatus.

Jūrų skautų vėliavų ir vimpilų nuostatai prijungti prie Vėliavų, gairių ir gairelių nuostatų.
 

Visus nuostatus galite rasti čia.